Nyheter

Innen 10 år kommer 400 prester til å gå av med pensjon. Hvem skal ta over menigheten etter disse?

Innen 10 år kommer 400 prester til å gå av med pensjon. Hvem skal ta over menigheten etter disse?

Innen 10 år kommer 400 prester til å gå av med pensjon. Hvem skal ta over menigheten etter disse?