Nyheter

Tofaktorautentisering ferdig utrullet i VID

Tofaktorautentisering ferdig utrullet i VID

Tofaktorautentisering ferdig utrullet i VID

Hensikten med å innføre tofaktorautentisering er for å sikre ansatte mot dataangrep og andre trusler, og denne innføringen er en viktig milepæl i arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i VID

UNIT har nylig utarbeidet rapporten «Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning». Rapporten konkluderer med at det jobbes godt i sektoren, men at trusselbildet er stadig økende.

Les mer om tofaktorautentifisering og utrullingen i VID.