Nyheter

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Det er også rystende at de som har visst, og de som har hatt ansvar og myndighet, i så liten grad har gjort noe med det.

Også ved universiteter og høgskoler skjer det. I både undervisning og forskning er det for eksempel mange situasjoner der maktforholdet mellom ansatte og studenter er asymmetrisk og hvor det kan være vanskelig å si ifra.

I VID skal studenter og ansatte, kvinner og menn, oppleve trygghet for krenkelser. Dersom noen har opplevd krenkende eller uønskede hendelser, ønsker vi å bli kjent med det, for å kunne stanse og forebygge slik atferd.

I VID sin læringsmiljøundersøkelse fra vår 2017 viser resultatene at det er 0,4 % av respondentene som har opplevd eller observert uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte i løpet av siste 6 månedene, mens det er 1 % av respondentene som har opplevd eller observert uønsket seksuell oppmerksomhet fra studenter i løpet av de siste 6 månedene. Det tilsvarer henholdsvis 13 og 33 av VIDs 3300 studenter vår 2017 – og det er 13 og 33 for mange.

Sammen med de andre institusjonene i sektoren ønsker VID å gå fra #MeToo til #WeAct. Vi skal sette uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering på dagsorden for alle som arbeider og studerer ved VID og vi ønsker å samarbeide med studentdemokratiet om hvordan vi kan drive forebyggende og holdningsskapende arbeid.

Som et første skritt ønsker jeg å gjøre både studenter og ansatte oppmerksomme på at VID har retningslinjer for uønsket / plagsom seksuell oppmerksomhet og etiske retningslinjer for veiledere. Begge retningslinjene gir veiledning om hvordan man skal gå fram i saker som omhandler uønsket seksuell oppmerksomhet.