Nyheter

Utenlandspraksis og utveksling høsten 2020

Utenlandspraksis og utveksling høsten 2020

Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil ha et egen møte om situasjonen i uke 17, slik at hele sektoren kan ta en felles gjennomgang knyttet til utenlandsmobilitet. VID vil avvente dette møtet før det fattes en endelig beslutning for VIDs studenter vedrørende utenlandspraksis og utveksling høsten 2020.

Beslutningen vil fattes før 29. april 2020.