Nyheter

Utlysing av midler i UTFORSK-programmet

Utlysing av midler i UTFORSK-programmet

Utlysing av midler i UTFORSK-programmet

Norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner sammen med minst én tilsvarende institusjon i partnerlandene kan søke.

Andre partnere kan være universiteter, forskningsinstitutt, private eller offentlige bedrifter, sykehus, skoler, frivillige organisasjoner, eller andre organisasjoner, i Norge eller i partnerlandene.

Det kan søkes støtte til prosjekter som:

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Søknadsfrist: 1. februar 2021 innen kl 12:00

Utlysingen finner du på DIKU's nettsider. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon om hvordan du søker.