Nyhet

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter

Prosjektmidler til utvikling og gjennomføring av samarbeidsprosjekter for 2018 mellom VID, Fakultet for helsefag i Sandnes og praksisfeltet lyses nå ut.

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter

Hensikten med midlene er å fremme og stimulere til gode samarbeidsprosjekter mellom VID og praksissteder der høgskolens studenter gjennomfører ekstern veiledet praksis.

Prosjekter innebærer fellesprosjekter med sikte på å videreutvikle samarbeid med tjenestestedene og kvaliteten på utdanningstilbudet til høgskolens studenter.

Totalt skal et beløp på kr 500 000 fordeles på ulike prosjekt for den aktuelle perioden.

Hvem kan søke?

Ledere og ansatte i praksisfeltet og på høgskolen kan søke om midler til samarbeidsprosjekter.

Kriterier for innhold i søknaden

Prioriterte områder for samarbeidsmidler:

  • Prosjekter som styrker høgskolens forsknings- og utviklingsaktivitet inn mot praksisfeltets behov.
  • Prosjekter som fremmer samarbeid mellom praksissted og høgskole på en aktiv måte.
  • Prosjekter der både studenter, representanter fra praksisfeltet og ansatte ved høgskolen deltar.
  • Prosjekter som fremmer utviklingen av kunnskapsbasert praksis.
  • Prosjekter med fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudiet.

Aktuelle prosjekter kan være

  • Utvikling av kunnskapsbasert praksis.
  • Utvikling og dokumentasjon av metoder og/eller praksismodeller.
  • Tiltak som bidrar til bedre integrering av teori og praksis.

Prosjektene trenger ikke være omfattende, men det er et krav at både høgskole og praksissted deltar. Det legges opp til at partene samarbeider i planlegging og gjennomføring og avklarer ansvar og roller i samarbeidet.

Søknadsfrist

31. januar 2018

Hvordan søke?

Last ned søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema med prosjektbeskrivelse og budsjett og send det inn til post@vid.no, eller til

VID vitenskapelige høgskole
Fakultet for helsefag
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo

Spørsmål?

Ta kontakt med Vigdis Skintveit.