Nyheter

Vi må alle tenke smittevern fremover!

Vi må alle tenke smittevern fremover!

Vi må alle tenke smittevern fremover!

I første omgang er det mange som er usikker på hva som forventes i forhold til tilstedeværelse på campus.

I korte trekk så vil vi gjerne se ansatte på campus, men det er også en del usikkerhet i disse tider – og VID som arbeidsgiver må være tilpasningsdyktig og fleksibel for å sikre at vi også gjør vår del av jobben med å hindre smittespredning.

Det er mange forskjellige, individuelle hensyn - og det er krav til smittevern som veier tyngst i denne vurderingen. Hvorvidt man skal ha hjemmekontor avhenger av både høgskolens behov for tilstedeværelse, individuelle hensyn, og VIDs bidrag til å dempe smittetrykker i samfunnet. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

Torsdag 13. august blir beredskapsgruppen formelt aktivert igjen, og det vil være jevnlige beredskapsmøter fremover for å være tett på utviklingen.

Reisevirksomhet

På regjeringens pressekonferanse 12. august ble det presisert at alle grønne land blir nå gule – og at vi alle skal unngå unødvendige reiser til utlandet. Man vil ikke lenger operere med grønne land. Fra nå av er det gule og røde land som gjelder. Alle oppfordres til å unngå alle unødvendige reiser til utlandet.

I denne situasjonen forventer vi at utenlandsreiser ikke skal gjennomføres.

Har du tatt smittevernkurset?

Som en del av dugnaden for å begrense smittespredningen av Covid-19, gjør VID nå «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID» obligatorisk. Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Ansatte og studenter som ikke har tatt kurset enda, bes gjøre dette innen 20. august.

Kurset ligger i Canvas. Klikk her for å ta kurset.