Nyheter

Vi må tenke smittevern fremover!

Vi må tenke smittevern fremover!

Vi må tenke smittevern fremover!

Det har vært en god dialog mellom VID og studentene om avvikling av forskjellige fadderaktiviteter på våre campus, og det er viktig at den gode dialogen opprettholdes fremover.

Mye kan endre seg på kort sikt, og i disse dager vil vi gjerne minne om at vi vil gjøre alt vi kan for at alle ansatte og studenter:

  • Holder 1 meter avstand
  • Vasker seg på hendene, og bruker håndsprit
  • Vasker bordflater etter bruk av grupperom og møterom
  • Har en lav terskel for å være hjemme ved sykdom, og tester seg ved symptomer
  • Drar hjem fra jobb, skole eller praksis hvis en føler symptomer, og kontakter teststasjon

Dette kan kanskje virke repeterende, men det er disse tiltakene som fungerer all den tid vi ikke er i hjemmekarantene alle sammen.

Nyheter, veiledninger, råd, spørsmål og svar for ansatte og studenter ved VID legges ut løpende på VIDs beredskapssiden www.vid.no/korona

Smittevernveileder

Se VIDs Smittevernveileder og våre varslingsrutiner for VID vitenskapelige høgskole under covid-19-utbruddet.

Reisevirksomhet

På regjeringens pressekonferanse 12. august ble det presisert at alle grønne land blir nå gule – og at vi alle skal unngå unødvendige reiser til utlandet. Man vil ikke lenger operere med grønne land. Fra nå av er det gule og røde land som gjelder. Alle oppfordres til å unngå alle unødvendige reiser til utlandet.

Husk også smittevernkurset

Som en del av dugnaden for å begrense smittespredningen av Covid-19, gjør VID nå «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID» obligatorisk. Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB. Ansatte og studenter som ikke har tatt kurset enda, bes gjøre dette innen 20. august.

Kurset ligger i Canvas. Klikk her for å ta kurset.