Nyhet

VID blir partner i forskerskolen WNGER II

VID har besluttet å gå inn som partner i den nye regionale forskerskolen WNGER II; Western Norway Graduate School of Educational Research II.

Forskerskolen WNGER II vil ha fokus på pedagogikk og utdanningsvitenskap og vil ha base ved Universitet i Bergen. I tillegg til VID, vil Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, Høgskulen i Volda og NLA Høgskolen gå inn som partnere. Forskerskolen vil ledes av professor Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen. Les mer om WNGER II.

– Vi ser veldig frem til å gå inn i dette Vestlands-samarbeidet, som vil gjelde alle våre ph.d.-studenter som arbeider med forskning på utdanning og læring, sier prorektor for forskning, Bård Mæland.

– Det er et uttalt ønske fra VID at våre ph.d.-studenter i enda sterkere grad får mulighet til å delta i regionale, nasjonale og internasjonale forskerskoler. Samarbeid om forskeropplæringen med andre institusjoner gir et fruktbart supplement til VIDs egen forskeropplæring. Samtidig vil vi gjennom dette kunne utvikle viktige faglige relasjoner til forskere ved samarbeidende forskningsinstitusjoner. Dette gjelder også internasjonale samarbeidspartnere. Alt dette vil kunne øke forskningskraften for de involverte samarbeidspartnere. Til slutt et slikt samarbeid være ekstra nyttig og viktig på bakgrunn av at VIDs etablerer et Senter for læring i profesjonsutdanning og praksisfelt fra 2018.

Forskerskolen starter opp 1. januar 2018, og vil markere dette 29. januar kl. 09.00 ved Universitetet i Bergen. Les mer på arrangementsiden Oppstart av forskerskolen WNGER II.

VID er pr. i dag også partner i forskerskolen Religion, Values, and Society, hvor om 16 ph.d.-studenter fra VID er tatt opp. I tillegg deltar VID-stipendiater ved forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception og forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.