Nyheter

VID-forsker mener det er for lite bruk av tvangsvedtak i hjemmetjenestene

VID-forsker mener det er for lite bruk av tvangsvedtak i hjemmetjenestene

– Det gjøres antagelig for få tvangsvedtak i hjemmetjenestene, sier Åshild Gjellestad. Foto: Skjermdump fra BT / ØRJAN DEISZ

– Det gjøres antagelig for få tvangsvedtak i hjemmetjenestene, sier Åshild Gjellestad. Foto: Skjermdump fra BT / ØRJAN DEISZ

Nylig skrev BT om en 84 år gammel kvinne som av pårørende ble funnet dehydrert og forkommen. Sokkene og føttene til 84-åringen vitnet om lang tids manglende vask, selv om hun har rett på hjelp til dette og får hjemmesykepleie to ganger daglig.

Ansvarlig for hjemmetjenestene i bydelen skyldte på at kvinnen har takket nei til personlig pleie.

– Kan bruke tvang

– Ansatte i hjemmetjenestene har mulighet til å gi hjelp med tvang, men vilkårene er strenge, sier høyskolelektor og doktorgradsstipendiat Åshild Gjellestad ved VID vitenskapelige høgskole til BT.

Gjellestad er i gang med en doktorgrad nettopp om tvangsbruk i hjemmetjenestene.

– Det gjøres antagelig for få tvangsvedtak i hjemmetjenestene, sier Gjellestad, som først og fremst baserer det på mange års erfaring fra Fylkesmannen, der jobben hennes var å ettergå tvangsvedtak ute i kommunene.

Tvang er aktuelt å ty til når pasientene har demens.

At det ikke gjøres vedtak, kan bety at hjemmetjenestene bruker tvang uten å dokumentere det. Eller at hjemmetjenestene unnlater å gi nødvendig hjelp, fordi de da må ty til tvang.

– Her er to fallgruver å havne i, påpeker hun.

Ti år gammel lov

Paragrafen som regulerer tvungen helsehjelp trådte i kraft i 2009. Første året ble det meldt inn 1687 tvangsvedtak nasjonalt. I 2017 var tallet på vedtak økt til 4259, men storparten av vedtakene er gjort i andre deler av helsetjenestene, viser tall BT har innhentet.

– Det trenger ikke være negativt at tallet på tvangsvedtak øker, selv om vi generelt ønsker at tvangsbruken skal ned. Flere vedtak betyr antagelig at loven blir etterlevd.

Nå er Gjellestad i gang med å samle og undersøke tvangsvedtak fra hjemmetjenestene i hele landet. Målet er å øke kunnskapen om hvordan hjemmehjelperne skal opptre i møte med mennesker med demens.

– Vi håper jo at arbeidet vårt kan hjelpe folkene der ute å ivareta pasientenes rettigheter på en riktig måte, sier hun.

– Lov å si nei

Pasient- og brukerrettighetsloven setter krav til når det er lov å bruke tvang.

  • Helsehjelpen må være helt nødvendig.
  • Brukerens evne til å ta egne avgjørelser, såkalt samtykkekompetanse, skal være vurdert.
  • Brukeren motsetter seg hjelp, selv etter overtalelse og gjentatte forsøk.

– Så lenge vedkommende er samtykkekompetent, er det lov å si nei, sier Gjellestad.

– Og selv hvis de ikke er samtykkekompetent, skal det være fare for vesentlig helseskade, før det er grunnlag for tvangsvedtak, legger hun til.

Luring er også tvang

Tvang kan være aktuelt hvis brukerne motsetter seg å ta medisiner eller vaske seg, for eksempel.

Tvang er også å lure pasientene, for eksempel ved å knuse medisiner og blande dem i maten. Gjør pleieren det, skal dette dokumenteres gjennom et tvangsvedtak.

– Hvorfor gjøres det få tvangsvedtak i hjemmetjenestene?

– Det kan skyldes at kunnskapen mangler. Det kan også være at pleierne finner ordningen byråkratisk og ordner opp uten papirarbeid, sier Gjelestad til BT.

Videoblogg om tvangsvedtak i hjemmetjenesten fra seminarinnlegg på Senter for eldre- og sykehjemsmedisin

Åshild Gjellestad presenterer foreløpige funn om Coercion in home health care in persons with dementia for japanske kollegaer innen eldreomsorg.

8. mai presenterte Åshild Gjellestad sine foreløpige funn om «Coercion in home health care in persons with dementia» for japanske kollegaer innen eldreomsorg. Senter for alders- og sykehjemsmedisin samarbeider og utveksler erfaringer med kollegaer i Japan om eldrehelse.

Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.

Se videoblogg: Ny forskning på tvangstiltak i hjemmetjenestene for personer med demens – Universitetet i Bergen.