Nyheter

VID gratulerer Åse Holmberg med vellykket disputas.

VID gratulerer Åse Holmberg med vellykket disputas.

VID gratulerer Åse Holmberg med sin godkjente doktoravhandling om familieterapeuters spirituelle språk i klientsammenheng.

VID gratulerer Åse Holmberg med sin godkjente doktoravhandling om familieterapeuters spirituelle språk i klientsammenheng.