Nyheter

VID gratulerer Gry Espedal med vel gjennomført disputas

VID gratulerer Gry Espedal med vel gjennomført disputas

Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.

Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.