Nyheter

Første digitale disputas i VID

Første digitale disputas i VID

Skjermdump fra Martha Shaws disputas 23.03.2020.

Skjermdump fra Martha Shaws disputas 23.03.2020.

Koronaviruset herjer over hele verden. Barnehager, skoler, høgskoler, universiteter og for ikke å snakke om landegrenser har stengt. Det kan virke som om verden har stoppet litt opp, men det har den altså ikke.

Martha Shaw gjennomførte som planlagt sin disputas i dag, mandag 23. mars, men den ble neppe slik hun hadde tenkt for bare noen uker siden.

Religious literacy

Martha Shaws avhandling Teaching and Learning about Religion and Worldviews in English Schools: Religion and Worldview Literacy handler om undervisning og læring i religion og livssyn i engelske skoler.

- Religionsundervisningens fremtid er fortsatt et tema for debatt i England og hele Europa. Særlig i
Storbritannia tror man at religionsundervisningen er i krise, forteller Martha innledningsvis i sin avhandling.

Under disse debattene dukker begrepet "religious literacy" opp, men i vid forstand for å beskrive et kunnskapsnivå og en forståelse av det mangfoldige religions- og livssynslandskapet. Også ferdigheter som trengs for å kunne engasjere seg i dette mangfoldet på en positiv måte faller inn under denne foreståelsen av "religious literacy".

- Ideen om «religious literacy» har blitt teoretisert i en generell sammenheng, men til tross for dets økende anvendelse, fins det ingen allmenngyldig definisjon av hva som utgjør «religious literacy» eller mer spesifikt, hvordan «religious literacy» gir seg uttrykk i den pedagogiske konteksten. Denne avhandlingen utforsker ideen om «religious literacy» og måten den blir brukt på i skolens undervisningspraksis, skriver Martha videre i sin avhandling.

Skjermdump av Martha Shaw og hennes familie etter fullført disputas.Skjermdump av Martha Shaw og hennes familie etter fullført disputas.