Nyheter

VID har fått en ny videreutdanning

VID har fått en ny videreutdanning

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyste i høst en konkurranse om å utvikle og drive nye videreutdanninger for barnevernet. På Fakultet for sosialfag har ansatte fra begge programområdene (familieterapi og sosialt arbeid) samarbeidet om å levere et tilbud på utdanningen Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier. Tre andre utdanningsinstitusjoner leverte også inn tilbud.

19. desember 2017 kom melding fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om at VID ble tildelt oppdraget. Videreutdanningen er en 30 studiepoengs samlingsbasert utdanning, og tilbys på deltid over ett år. De første 30 studentene starter opp til høsten 2018.