Nyheter

VID har fått ekstra Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund

VID har fått ekstra Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund

Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.

Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.