Nyheter

VID har opprettet et publiseringsfond for Open Access-publisering (Åpen publisering)

VID har opprettet et publiseringsfond for Open Access-publisering (Åpen publisering)

Ved åpen publisering må forfatteren ofte betale en publiseringsavgift, såkalt article processing charge (APC). VID har derfor opprettet et fond på kr 500 000 for 2018 som skal støtte denne typen publisering. Fondet administreres av bibliotektjenesten i VID.

Hittil er det svært få som har benyttet seg av fondet.

Vilkår er knyttet til dekning av publiseringsavgifter

Hva dekkes/dekkes ikke?

Fondet skal dekke forfatterbetaling i Open Access-tidsskrift som gir åpen tilgang umiddelbart (uten opphold/embargo).
Frikjøp av artikler i abonnementsbaserte tidsskrift dekkes ikke (Open Choice eller lignende).

Kostnadene knyttet til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang varierer mye, en vanlig publiseringsavgift er på cirka kr 10 000. Enkelte tidsskrifter som har store kostnader til fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid kan ha avgifter på cirka kr 20 000. Vær oppmerksom på at det også finnes solide vitenskapelige tidsskrifter hvor det er gratis å publisere. Videre vil det være krav fra nå at forskningsresultater knyttet til NFR- og EU-prosjekter publiseres i Open Access-tidsskrifter.

Vilkår for tildeling

Tidsskriftene må være godkjente publiseringskanaler i NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) på nivå 1 eller 2, og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Artikkelen må være antatt av tidsskriftet, men ikke utgitt, før støtte kan gis.

Artikkelen må også lastes opp i Cristin i fulltekst, og må kunne legges ut i VID:Open.

Hovedforfatter (korresponderende forfatter) må være tilknyttet VID, og tilhørigheten må fremkomme i artikkelens angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet. Det kan også gis støtte til OA-publisering av bøker/antologier på godkjente forlag. VID har flere slike under ferdigstillelse.

Omsøkt beløp for artikler på poenggivende artikler er opp til kr 20 000.

Det søkes om støtte ved å fylle ut skjemaet Søknad om støtte til dekning av forfatterbetaling til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende.