Nyheter

VID har opprettet et publiseringsfond for Open Access-publisering (Åpen publisering)

VID har opprettet et publiseringsfond for Open Access-publisering (Åpen publisering)