Nyheter

VID og Høyskolen Diakonova markerte fusjon på VID-dagene

VID og Høyskolen Diakonova markerte fusjon på VID-dagene

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF var første gjestetaler og snakket om å «engasjere seg globalt». Foto: Susanne Ward.

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF var første gjestetaler og snakket om å «engasjere seg globalt». Foto: Susanne Ward.

Samlingen i Sarpsborg var også en anledning til å feire at det er to år siden den opprinnelige fusjonen som ga liv til VID. Og i en sådan anledning var det mange prominente gjester på programmet.

Prominente gjester

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i Kristelig Folkeparti var første gjestetaler og snakket om å engasjere seg globalt, mens filosof Henrik Syse hadde tema Skjerpet verdibevissthet: Muligheter og utfordringer som agenda for sitt innlegg.

På dag to avsluttet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad med et innlegg om VIDs muligheter, utfordringer og posisjonering i et endret institusjonslandskap. Statssekretæren påpekte at Strukturreformen blant annet skal være med på å styrke Norges konkurransekraft, og det er høye ambisjoner for fremtiden knyttet til utvikling av nye næringer etter oljen fases ut.

Strukturreformen og utdanningskvalitet på dagsorden

Strukturreformen har satt synlige spor i løpet av få år, og antall statlige utdanningsinstitusjoner har gått ned fra 33 til 21 som en følge av de mange fusjonene i høgskolesektoren. Statssekretæren påpekte at målet med strukturreformen er forskning og utdanning av høyere kvalitet, og at selve strukturreformen kun er et virkemiddel i dette arbeidet.

Samtidig fikk VID skryt av statssekretæren, som kunne formidle at VID har vært den beste i klassen sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med å lede vei i arbeidet for å innfri de ambisjonene som lå til grunn i strukturmeldingen.

Utdanningsprisen

Avslutningsvis formidlet også statssekretæren kunnskapsdepartementet sine ambisjoner og krav til kvalitet også i undervisning. Innen to år må alle institusjoner få på plass et meritteringssystem for god undervisning. Således ble også VID-dagene avsluttet med utdeling av VIDs pris for fremragende innsats for utdanningskvalitet. Høgskolelektor Line Lindenskov mottok VIDs pris for fremragende innsats for utdanningskvalitet for sitt studentaktive og nyskapende pedagogiske arbeid, faglig engasjement og evnen til å inspirere. Se egen sak: Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017.

Veien videre etter VID-dagene

Nå som VID-dagene er over er det en ny tid som står for døren med Diakonova sine ansatte og studenter på laget. Diakonova sitt Studiested i Fredensborgveien vil opprettholdes inntil videre, men det er et uttalt mål at alle tidligere ansatte og studenter ved Diakonova skal samlokaliseres på sikt.