Nyheter

VID + kjønnskvotering = ?

VID + kjønnskvotering = ?

Fra venstre: Anja Landsverk, Jo Stuve, Martin O. Wichstad og Oline Eikill-Moen.

Fra venstre: Anja Landsverk, Jo Stuve, Martin O. Wichstad og Oline Eikill-Moen.

Delegatene som stilte var studentparlamentetsleder Jo Stuve, nestleder Martin O. Wichstad, representant fra Stavanger, Anja Landsverk og representant fra Oslo, Oline Eikill-Moen.

Gjennom tre lange dager ble det blant annet vedtatt ny politikk og valgt ny leder for Norsk studentorganisasjon. Norsk studentorganisasjon er studentenes felles interesseorganisasjon, og fremmer vår sak direkte opp mot storting, regjering og andre aktører.

Noen av sakene som var oppe til diskusjon dreide seg om opptakssystemet til høyere utdanning, og om hvorvidt alderspoeng skulle fjernes, og om kjønnskvotering og kjønnspoeng burde innføres. Resultatet fra diskusjonene kan du lese mer om på Vedtakene og valgresultatene fra landsmøtet 2018 – Norsk studentorganisasjon. Om du vil se hva annet som ble gjort kan du få en oversikt på Norsk studentorganisasjon eller kontakte en av oss i Studentparlamentet.