Nyheter

VIDs forskningspris for 2018

VIDs forskningspris for 2018

VIDs forskningspris for 2018

Forskningsutvalget ved VID er ansvarlig for prosessen.

Nominere kandidater

Fagenhetene ved senterleder/dekan/prodekan bes nominere kandidater som har utmerket seg ved fremragende forskning. Ett eller flere av følgende kriterier skal innfris:

  1. Kandidatens publikasjonsvirksomhet over tid. Det forutsettes at det i slik virksomhet inngår publikasjoner på såkalt «nivå 2».
  2. Enkeltbidrag som har vakt oppsikt i særlig anerkjente tidsskrifter. Hyppig sitering vil kunne være et synlig uttrykk for dette kriteriet.
  3. En debut som forsker som høster særlig anerkjennelse nasjonalt eller internasjonalt (for yngre forskere)
  4. Andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonalt og internasjonalt fagmiljø.
  5. Prisen kan ikke deles ut til samme person i løpet av en femårsperiode.
  6. Fagenhetene har anledning til å nominere inntil to kandidater hver, og ledsages av en skriftlig begrunnelse på max 1 side pr kandidat, eksklusive evt. liste over publikasjoner.

Fristen for å nominere kandidater er 15.11.2018, og nominasjonene sendes til post@vid.no og merkes «16/01345».

Priskomité på tre medlemmer

Forskningsutvalget oppnevner en priskomité på tre medlemmer som vurderer fagenhetenes priskandidater.To av medlemmene skal ikke ha VID som sin hovedarbeidsgiver. Forskningsrådgiver fungerer som sekretær for arbeidet.

Forskningsutvalget utnevner en prisvinner på bakgrunn av komiteens innstilling.

Utdeling i desember

Prisen deles ut på et passende arrangement i desember av rektor eller den rektor bemyndiger.