Nyhet

VIDs første forskningspris til professor Hans Morten Haugen

En enstemmig jury tildelte professor Hans Morten Haugen VIDs første forskningspris.

Fra venstre rektor Ingunn Moser, professor Hans Morten Haugen og juryleder Professor Liv Johanne Solheim, Høgskolen i Lillehammer

Fra venstre rektor Ingunn Moser, professor Hans Morten Haugen og juryleder Professor Liv Johanne Solheim, Høgskolen i Lillehammer

Som vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner ønsker VID å anerkjenne fremragende forskningsinnsats blant sine ansatte gjennom tildeling av en forskningspris. Forskningsutvalget ved VID er ansvarlig for denne prisen som deles ut annethvert år, og for første gang nå i 2016.

Tverrfaglig forsker

Komiteen har enstemmig tildelt forskningsprisen for 2016 til professor Hans Morten Haugen ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, med følgende begrunnelse:

«Vinneren har konsekvent og langsiktig bygget opp tverrfaglig forskning innen diakoni og teologi. Hans forskning preges av både bredde og dybde. Han har stor publikasjonsvirksomhet over tid, både nasjonalt og internasjonalt. Han har publisert i mange og velrennomerte tidsskrifter – innenfor fagområdene teologi, religionssosiologi, juss og menneskerettigheter, inklusive flere artikler i såkalte nivå 2 tidsskrifter.

I tillegg har han skaffet betydelig med eksterne forskningsmidler – med prosjekter finansiert blant annet av Norges forskningsråd og fra EU. Vinnerens forskningsinnsats er forbilledlig ved sitt omfattende internasjonale forskningssamarbeid. Han har også drevet utstrakt formidlingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt, på konferanser, og gjennom foredrag og aviskronikker. På denne måten har han tilgjengeliggjort sin forskning for et bredt publikum i form av faglige og populærvitenskapelige bidrag.

Prisen ble delt ut under juleavslutningen ved VID Oslo den 21. desember av professor Liv Johanne Solheim. Prisen består av en akvarell av Kjell Pahr-Iversen og et diplom.»

Fagenhetene ble bedt om å nominere kandidater, og til sammen seks forskere ble nominert til prisen. Vurderingen av kandidatene har forholdt seg til følgende kriterier: kandidatens publikasjonsvirksomhet over tid; enkeltbidrag som har vakt oppsikt i særlig anerkjente tidsskrifter; en debut som forsker som høster særlig anerkjennelse nasjonalt eller internasjonalt; andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse.

Priskomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Publisert av Espen Utaker, 21. desember 2016