Historie

Diakonhjemmet

I 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole med Haraldsplass diakonale høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet Høgskoles historie

Diakonhjemmet vokste frem av den lavkirkelige vekkelsen som preget Norge på 1800-tallet. I tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge preket de ikke bare til personlig og inderlig Jesus-tro og omvendelse. Vekkelsen rommet også en nød for foreldreløse, sultne, fattige og moralsk forkomne.

Den var blant annet inspirert av utviklingstrekk i tysk kirke- og indremisjonsliv på begynnelsen av 1800-tallet. Diakonhjemmets grunnleggere ivret for en gjenfødelse av det de kalte for urkirkens skjønneste egenskap: Diakonien, menighetenes innsats for mennesker i nød. Diakonhjemmet skulle bli et kraftsenter som skulle mobilisere til et storstilt, kirkelig redningsarbeid for mennesker i utsatte livssituasjoner.

Hartvig Halvorsen (1854–1910)

Primus motor for opprettelsen av Diakonhjemmet var presten og redaktøren Hartvig Halvorsen (1854–1910), som også var sentral i etableringen av Menighetsfakultetet. Han opprettet et lite pleiehjem/sykehus der vordende diakoner kunne få sin sykepleiefaglige utdannelse og der pasientene skulle behandles på kyndig vis og i Kristi kjærlighets ånd. Diakonhjemmet ble startet opp i 1890, 22 år etter at en kvinnelige varianten hadde kommet i gang ved Diakonissehuset.

I starten var det 10 diakonielever

Det som startet med ti diakonelever ved et klosteraktig pleiehjem i Kristiania har siden vokst langsomt og sikkert i omfang og blitt en veltilpasset privat institusjon som driver innenfor offentlige helse- og utdanningsplaner. De tusentalls diakonene som i tidens løp er utdannet ved institusjonen fikk ikke den mottakelsen og det spillerom i kirken som grunnleggerne hadde håpet. Først på 1980-tallet ble det fart på opprettelsen av diakonstillinger i menigheter i Den norske kirke. Men den brede, femårige diakonutdannelsen åpnet mange dører for diakonene innen det offentlige helse- og sosialvesenet og innen bedriftshelsetjeneste.