Historie

Misjonshøgskolen

I 2016 fusjonerte Misjonshøgskolen med Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolens historie

Misjonshøgskolen ble grunnlagt i 1843 og var den tredje eldste institusjonen for høyere utdanning i Norge, etter Krigsskolen (1750) og Universitetet i Oslo (1811) før fusjonen.

Misjonshøgskolen var den første høgskolen med fokus på verden utenfor Europa, den første høgskolen med afrikanske studenter (fra 1860-tallet), og det var en høgskole som utover 1800- og første del av 1900-tallet gav mulighet for presteutdanning for ungdom fra fattige lag i befolkningen.

I 2011 ble Misjonshøgskolen en vitenskapelig høgskole med et omfattende studietilbud innen teologi, religion, kultur og samfunn.