Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Søknadsfrist: 1. mars 2019

Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Strategiske sentre for forskning
Publisert: 18.12.2018

2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor – sosialt arbeid - Søknadsfrist: 4. mars 2019

2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor – sosialt arbeid - Fakultet for sosialfag
Publisert: 12.02.2019

Studiekonsulent - Søknadsfrist: 4. mars 2019

Studiekonsulent - Studieseksjonen
Publisert: 14.02.2019

Høgskolelektor i vernepleie - Søknadsfrist: 8. mars 2019

Høgskolelektor i vernepleie - FH Sandnes, BA VP
Publisert: 15.02.2019

Førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie - Søknadsfrist: 15. mars 2019

Førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie - Fakultet for helsefag
Publisert: 19.02.2019

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde vernepleie - Søknadsfrist: 15. mars 2019

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde vernepleie - FH Sandnes, BA VP
Publisert: 19.02.2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 25.01.2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Kirkelig utdanningssenter nord
Publisert: 01.02.2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Strategiske sentre for forskning
Publisert: 01.02.2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Strategiske sentre for forskning
Publisert: 01.02.2019