Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk - Søknadsfrist: 1. januar 2020

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk - Kirkelig utdanningssenter nord
Publisert: 05.11.2019

Senior controller med høy IT kompetanse - Søknadsfrist: 5. januar 2020

Senior controller med høy IT kompetanse - Økonomiseksjonen
Publisert: 06.12.2019

Spesialbibliotekar - Søknadsfrist: 6. januar 2020

Spesialbibliotekar - Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
Publisert: 04.12.2019

Citizenship and Disability Studies - Søknadsfrist: 10. januar 2020

Citizenship and Disability Studies - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 18.10.2019

Citizenship and Disability studies - Søknadsfrist: 10. januar 2020

Citizenship and Disability studies - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 18.10.2019

Stipendiat innen brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester - Søknadsfrist: 1. februar 2020

Stipendiat innen brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 25.10.2019

Stipendiat innen utviklingsarbeid og organisering av Den norske kirke, som folkekirke - Søknadsfrist: 1. februar 2020

Stipendiat innen utviklingsarbeid og organisering av Den norske kirke, som folkekirke - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 31.10.2019

Stipendiat i barnevern – hjelpetiltak - nettverksarbeid - Søknadsfrist: 10. februar 2020

Stipendiat i barnevern – hjelpetiltak - nettverksarbeid - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 13.11.2019

Stipendiat i psykisk helse/psykisk helsearbeid – inntil to stillinger - Søknadsfrist: 15. februar 2020

Stipendiat i psykisk helse/psykisk helsearbeid – inntil to stillinger - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 08.11.2019

PhD Research Fellowship in “Migration, Religion and Coexistence” - Søknadsfrist: 15. februar 2020

PhD Research Fellowship in “Migration, Religion and Coexistence” - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 12.11.2019