Areal- og timeplanlegger - Søknadsfrist: 19. april 2020

Areal- og timeplanlegger - Driftsseksjonen
Publisert: 03.04.2020

Prorektor for utdanning - Søknadsfrist: 20. april 2020

Prorektor for utdanning
Publisert: 20.03.2020

Konsulent - Søknadsfrist: 22. april 2020

Konsulent - Studieseksjonen
Publisert: 07.04.2020

Prorektor for forskning - Søknadsfrist: 24. april 2020

Prorektor for forskning
Publisert: 02.04.2020

Høgskolelektor - Søknadsfrist: 24. april 2020

Høgskolelektor - Fakultet for sosialfag
Publisert: 07.04.2020

Høgskolelektor innen familieterapi - Søknadsfrist: 24. april 2020

Høgskolelektor innen familieterapi - Fakultet for sosialfag
Publisert: 07.04.2020