Høgskolelektor - Søknadsfrist: 9. august 2020

Høgskolelektor - Fakultet for helsefag
Publisert: 16.06.2020

Koordinator / konsulent - Søknadsfrist: 16. august 2020

Koordinator / konsulent - FH Bergen, VU
Publisert: 13.07.2020

IT-konsulent Oslo - Søknadsfrist: 16. august 2020

IT-konsulent Oslo - IT-seksjonen
Publisert: 24.07.2020

Kommunikasjonrådgiver - Søknadsfrist: 23. august 2020

Kommunikasjonrådgiver - Seksjon for kommunikasjon og ekstern samhandling
Publisert: 04.08.2020

Stipendiatstillinger  - Søknadsfrist: 15. september 2020

Stipendiatstillinger  - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 18.06.2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Søknadsfrist: 20. september 2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 30.06.2020