Stipendiatstilling innen verdibasert/verdibevisst profesjonell praksis - Søknadsfrist: 25. februar 2018

Stipendiatstilling innen verdibasert/verdibevisst profesjonell praksis - Forskning
Publisert: 18.12.2017

Førsteamanuensis/førstelektor - psykologi - Søknadsfrist: 28. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor - psykologi - Fakultet for sosialfag
Publisert: 07.02.2018

Førsteamanuensis/førstelektor - jurist - Søknadsfrist: 28. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor - jurist - Fakultet for sosialfag
Publisert: 08.02.2018

Vil du være med å utvikle bibliotektjenester til studenter og ansatte i et aktivt høgskolemiljø? - Søknadsfrist: 8. mars 2018

Vil du være med å utvikle bibliotektjenester til studenter og ansatte i et aktivt høgskolemiljø? - Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
Publisert: 13.02.2018

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiere? VID lyser ut stilling som førsteamanuensis/- førstelektor i sykepleie. - Søknadsfrist: 13. mars 2018

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiere? VID lyser ut stilling som førsteamanuensis/- førstelektor i sykepleie. - FH Bergen, BA SPL
Publisert: 20.02.2018

PhD positions in theology - Søknadsfrist: 15. mars 2018

PhD positions in theology - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 22.01.2018

PhD position in diaconal studies - Søknadsfrist: 4. april 2018

PhD position in diaconal studies - Forskning
Publisert: 06.02.2018

Stipendiatstillinger innen kommunale helse- og sosialtjenester - Søknadsfrist: 4. april 2018

Stipendiatstillinger innen kommunale helse- og sosialtjenester - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 06.02.2018