Strategiplan 2022-2024: Et verdibasert universitet

Strategidokumentet "Strategi 2022 - 2024"

Lanseringsvideo Strategi 2022 - 2024

Dette er strategien for VID for 2022 - 2024