Opptak

Om Samordna opptak

For å søke opptak til våre bachelorutdanninger og årsstudier benytter du Samordna opptak. Samordna opptak er et serviceorgan for høgskoler og universiteter i opptak til høyere grunnutdanning.

Gå til Samordna opptak

Våre studier på Samordna opptak

Alle våre bachelorutdanninger og årsstudier i studieoversikten vår har opptak gjennom Samordna opptak. Det betyr at for å søke opptak på disse studiene må du registrere deg som søker på Samordna opptak.

Der vil du også kunne lese om søknadsfrister, nødvendig dokumentasjon, poengberegning og annen opptaksrelatert informasjon.

Realkompetanse

Noen studier lar deg søke på bakgrunn av realkompetanse. Det er hver enkelt utdanningsinstitusjon som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Du kan lese mer om våre krav på siden for realkompetanse for bachelor- og årsstudier.

Har du spørsmål om opptak?

Send oss en e-post til opptak@vid.no. Eller ta kontakt på telefon til Ella Flatland.