Planer

StudiumTittelStudieårFil
Studieplan 2015–2016 (engelsk versjon)2015–2016
Last ned
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2016–2017 (engelsk versjon)2016–2017
Last ned
Studieplan 2017–2018 (engelsk versjon)2017–2018
Last ned
Studieplan, ph.d. i teologi og religion, (engelsk versjon) gyldig fra 2020.2018–2019
Last ned
Studieplan, ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis (engelsk versjon)Last ned
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2018–2019 (engelsk versjon)2018–2019
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen2019–2020
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen, 2020-20212020-2021
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen, 2021-20222021-2022
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen gjeldende fra 20212022-2023
Last ned
Avansert klinisk allmennsykepleie
Master
Studieplan for master i avansert klinisk allmennsykepleie2022-2023
Last ned
Barnevern
Master
Studieplan master i barnevern 2022-20232022-2023
Last ned
Studieplan, videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 2015–20162015–2016
Last ned
Studieplan, videreutdanning i barneverfaglig veiledning, 2016–20172016–2017
Last ned
Barnevernsarbeid
Master
Studieplan master i barnevernsarbeid 2022-20232022-2023
Last ned
Boligsosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i boligsosialt arbeid2022-2023
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Programme Description for Master of Community Development and Social Innovation2021-2022
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Approved study plan for community development and social innovation 20222022-2023
Last ned
Demens og psykiske lidelser hos eldre
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre2022-2023
Last ned
Diakoni
Master
Studieplan, master i diakoni 2019 20202019–2020
Last ned