Planer

StudiumTittelStudieårFil
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen2019–2020
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen 2018–2020Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen, 2020-20212020-2021
Last ned
Barnevernfaglig veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 2015–20162015–2016
Last ned
Barnevernfaglig veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i barneverfaglig veiledning, 2016–20172016–2017
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Programme Description for Master of Community Development and Social Innovation2020-2021
Last ned
Demens og psykiske lidelser hos eldre for helsepersonell i kommunene i Østfold
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre2020-2021
Last ned
Diakoni
Master
Studieplan, master i diakoni 2019 20202019–2020
Last ned
Diakoni
Master
Studieplan, master i diakoni 2020 20212020-2021
Last ned
Studieplan, ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis (engelsk versjon) 2018–20192018–2019
Last ned
Ergoterapi
Bachelor
Studieplan for bachelor i ergoterapi 2020-20212020-2021
Last ned
Ergoterapi
Bachelor
Fagplan, bachelor i ergoterapi 2017-20192017–2018
2018–2019
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis, 2016–20172016–2017
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis, eldre versjon2017–2018
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis2018–2019
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis2018–2019
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2016–20172016–2017
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2017–20182017–2018
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2019–20202019–2020
Last ned
Gerontologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i avansert gerontologi, 2019-2020. NB! Dette studiet hadde siste opptak høsten 20192019–2020
Last ned