Oversikt over aktiviteter i ulike byer

  • Ledige studieplasser for flyktninger i Oslo og Stavanger
  • Informasjonsmateriell til foreldre eller voksne som tar hånd om barn etter flukt
  • Bergen
  • Oslo
  • Stavanger/Sandnes/Rogaland