Spørsmål og svar

Faglig

  • Hva er ergoterapi?
  • Hva er et enkeltemne?
  • Hva er gestaltterapi?
  • Hva er psykosyntese?
  • Hva er konfluent pedagogikk?