Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Praktisk-kirkelig diakoniutdanning. Deltid.