Spørsmål og svar

Hva er familieterapi og systemisk praksis?