Spørsmål og svar til ditt studium

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva må jeg ta med meg til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvor kan jeg få praksis?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Hvordan er studiet organisert?
  • Må jeg gi beskjed om jeg ikke kan møte til studiestart?

Studiested VID Bergen, studiested Haraldsplass

Se egen side for oversikt over studiestedets adresser med kart og informasjon hvordan du kommer deg dit.

Gå til VID Bergen, studiested Haraldsplass