• Felles informasjon for praksisstudier
 • Smittevern i forbindelse med praksisstudier
 • Hvor har høgskolen praksisplasser?
 • Tildeling av praksisplasser i Arbeidslivsportalen (ALP)
 • Kan jeg fremskaffe praksisplass selv?
 • Søknad om geografisk tilrettelegging av praksisplass på spesielle vilkår
 • Hva med reiseveien til praksisstedet?
 • Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?
 • Turnus i praksisperioden
 • Arbeid ved siden av praksisstudier
 • Hva skjer dersom jeg er syk under praksisperioden?
 • Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?
 • Sosiale medier og taushetsplikt
 • Er jeg forsikret i praksisperioden?
 • Uforutsette hendelser i praksisstudier og ved Senter for simulering og ferdighetstrening (SSF)
 • Skikkethetsvurdering
 • Fikk du ikke svar på det du lurte på?