• Kan jeg finne/skaffe praksisplass selv?
 • Hvor har høgskolen praksisplasser?
 • Fordeling og tilrettelegging av praksisplasser
 • Hva med reiseveien til praksisstedet?
 • Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?
 • Har jeg mulighet for å bytte praksisplass?
 • Kan jeg ha fravær i praksisstudiet?
 • Turnus i praksisperioden?
 • Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?
 • Er jeg forsikret i praksisperioden?
 • Krav til medisinsk testing før oppstart av praksis
 • Skikkethetsvurdering
 • Grunnlagsdokument for praksisstudier

Har du andre spørsmål?