Denne siden er kun for studenter ved VID Oslo.

 • Kan jeg finne/skaffe praksisplass selv?
 • Hvor har høgskolen praksisplasser?
 • Hvordan fordeles praksisplassene?
 • Har jeg mulighet for å bytte praksisplass?
 • Har jeg klagerett på tildelt praksisplass?
 • Kan jeg ha fravær i praksisstudiet?
 • Turnus i praksisperioden?
 • Hva med reiseveien til praksisstedet?
 • Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?
 • Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?
 • Er jeg forsikret i praksisperioden?

Har du andre spørsmål?