Student

Semester- og studieavgifter

Semesteravgiften må være betalt før du kan semesterregistrere deg. Fakturaen finner du på Studentweb.

Dersom fakturaen er korrekt innbetalt med bruk av kid-nummer, vil det ta cirka tre dager fra den er betalt, til du kan semesterregistrere deg på Studentweb. Semesteravgiften må betales innen forfallsdato på fakturaen.

Dersom arbeidsgiver eller andre foretak skal betale semester- og studieavgiften, må det hvert semester sendes beskjed til Studentservice. Husk å informere arbeidsgiver om at dersom avgiften ikke betales innen fristen, risikerer du å miste studieretten.

Beskjeden til Studentservice sendes ved å fylle ut skjema for endring av fakturaadresse.

Viktig om betaling

Studenter som har møtt til undervisning og siden slutter eller søker permisjon i løpet av semesteret, vil bli belastet med full avgift det inneværende semesteret.

Om semesteravgift

For å ha studierett må du betale semesteravgift. Semesteravgift være kr 840 for studenter i Bergen og kr 730 for studenter i Oslo, Sandnes og Stavanger.

Semesteravgiften som betales inn til VID, er todelt og består av:

  1. Studentsamskipnad
  2. Kopinor og studentråd

Studentsamskipnad

Ett beløp går til studentvelferdsordning (Sammen, Studentsamskipnaden i Stavanger, Diavelferd). Denne delen av avgiften bestemmes av studentsamskipnaden/Diavelferd. Den utgjør:

Alle studenter må være medlem av en studentsamskipnad. Studerer du flere steder, skal du kun betale semesteravgift ett sted. Du må vise kvittering fra det andre studiestedet om du ikke skal betale til oss.

Kopinor og studentråd

Den andre delen av semesteravgiften utgjør kr 270. Kr 200 av dette er Kopinor-avgift og kr 70 er avgift til Studentrådet på respektivt studiested. Alle studenter i VID må betale dette beløpet uavhengig av om man er heltids- eller deltidsstudent og om man har betalt til annen studentsamskipnad.

Om studieavgift

Studentene ved VID betaler i tillegg en studieavgift som går til drift av VIDs utdanninger.

Private høgskoler har, til forskjell fra statlige, anledning til å ta studieavgifter som en del av inntektsgrunnlaget. Private høgskoler får ikke samme tilskuddsnivå fra staten som de statlige høgskolene, men alle inntekter, fra studentene, statstilskudd og andre inntekter, blir i høgskolen og skal komme utviklingen av høgskolen, dens utdanninger og forskning, og studentene, til gode.

Studieavgiften kan variere avhengig av utdanning. For mer presis informasjon se under det enkelte studiet.

Eksempler på hva studieavgiften bidrar til: Studentdemokratiet (blant annet honorar til studenttillitsvalgte, dekning av kostnader til Studentparlamentet), ulike velferdstiltak i læringsmiljøet, dekning av studiemateriell og læringsressurser.

Studieavgiften kan bli justert årlig.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post studentservice@vid.no