Student

Studielån og stipend

Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om lån og stipend. Bruk nettsøknaden som du finner hos Lånekassen.

Søknadsfrist

Søknaden må være kommet til Lånekassen innen 15. november for høstsemesteret, og innen 15. mars for vårsemesteret.

Utbetalingsordningen

Studentene får gjeldsbrevet (vedtak om stipend og lån) elektronisk. Lånekassen setter pengene rett inn på konto fra og med første utbetaling. Unntaket er kvotestudenter som fortsatt må hente gjeldsbrevet på høgskolen.

Lånekassen benytter SMS og e-post som informasjonskanaler slik at du vet hvilken status din sak har i Lånekassen.

Forutsetning for utbetaling

Utbetaling forutsetter at du er student ved VID vitenskapelige høgskole, har studie- og eksamensrett og betalt semesteravgift og har semesterregistrert deg. Les mer om semesterregistrering.

Data om deg til Lånekassen

Høgskolen sender data om din studieprogresjon til Lånekassen. Les mer om datainnsendingen.

Studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse

Studenter ved VID vitenskapelige høgskole som er enslige mødre kan søke om stipend fra Liv Ulvens Stiftelse. Les mer om studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse.

Gradert sykestipend

Blir du syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Les mer om gradert sykestipend hos Lånekassen

Har du spørsmål om studielån og stipend?

Kontakt Studentservice på e-post studentservice@vid.no.