Studium

Videreutdanning i avansert gerontologi

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Engelsk
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

En tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse.

Avansert gerontologi | videreutdanning aldring og eldre

Emner

  • Aldring og eldre menneskers livsvilkår og mestring
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til høy alder
  • Organisering, arbeidsmåter, yrkesutøvelse og fordypning i eldreomsorgen
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Fakta

Søknad

Det finnes flere varianter av dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Deltid, Bergen, (AGOS-D)

Opptakskrav

Heltid, Bergen, (VAG-345130)

Opptakskrav

Ressurser