En smilende sykepleier ser i kameraet. Bak henne står en mann og en dame

Avansert klinisk allmennsykepleie

Master | Deltid | 3 år

En smilende sykepleier ser i kameraet. Bak henne står en mann og en dame

Er du utdannet sykepleier og vil bidra til å styrke kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjenester? Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie gir deg en større breddekompetanse i møte med pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger. Ved oppnådd grad kan du søke om offentlig spesialistgodkjenning som AKS-sykepleier.

Ikke opptak i 2024.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 12600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 13509
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Ikke opptak i 2024

  • Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utenlandsk utdanning, og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • To års pasientrettet praksis i en sykepleierstilling der stillingsstørrelse har vært minimum 75%. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon.
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Autorisasjon

  CV, arbeidsavtaler og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

Spørsmål og svar

 • Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

  Avansert klinisk allmennsykepleie gir deg spesialkompetanse i:

  • å gjennomføre vurderinger av akutte-, kroniske og sammensette pasientsituasjoner
  • ta beslutninger og sette i verk forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
  • bidra til helhetlige pasientforløp trygge tjenester og brukerinvolvering
  • bidra til innovasjon og forbedringsarbeid for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • veilede og undervise kollegaer, pasienter og pårørende
 • Hva vil jeg kunne jobbe som?

  Flere jobbmuligheter innen AKS-fagfeltet

  De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i rivende utvikling. Mange kommuner oppretter nye stillinger for å møte endrede behov, der AKS-sykepleieren spiller en sentral rolle. AKS-sykepleieren vil fylle viktige funksjoner som

  • Kliniske sykepleierstillinger
  • Teamlederstillinger
  • Fagutviklingsstillinger
  • Kompetansehevingsstillinger
 • Hvordan er undervisningen?

  Avansert klinisk allmennsykepleie er et deltidsstudium over tre år

  Det er tre ukesamlinger i hvert semester med undervisning, ferdighetstrening og simuleringsøvelser.

  I løpet av studiet vil du gjennomføre to praksisperioder på 6 uker hver. I tillegg vil du ha to temabaserte hospiteringsuker. Det legges opp til gruppebaserte aktiviteter mellom samlingsukene.

 • Hvordan er AKS-studiet lagt opp?

  Samlingsbasert studium

  Studiet er samlingsbasert med samlingsuker.

 • Hvorfor finnes AKS-utdanningen?

  AKS-masterutdanningen ved VID bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsjukepleie.
  Les mer her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45

 • Kan jeg få økonomisk støtte?

  Kommuner som ønsker å støtte AKS-utdanning for sine ansatte kan søke om tilskudd fra helsedirektoratet.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

  Avansert klinisk allmennsykepleie gir deg spesialkompetanse i:

  • å gjennomføre vurderinger av akutte-, kroniske og sammensette pasientsituasjoner
  • ta beslutninger og sette i verk forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
  • bidra til helhetlige pasientforløp trygge tjenester og brukerinvolvering
  • bidra til innovasjon og forbedringsarbeid for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • veilede og undervise kollegaer, pasienter og pårørende
 • Hva vil jeg kunne jobbe som?

  Flere jobbmuligheter innen AKS-fagfeltet

  De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i rivende utvikling. Mange kommuner oppretter nye stillinger for å møte endrede behov, der AKS-sykepleieren spiller en sentral rolle. AKS-sykepleieren vil fylle viktige funksjoner som

  • Kliniske sykepleierstillinger
  • Teamlederstillinger
  • Fagutviklingsstillinger
  • Kompetansehevingsstillinger
 • Hvordan er undervisningen?

  Avansert klinisk allmennsykepleie er et deltidsstudium over tre år

  Det er tre ukesamlinger i hvert semester med undervisning, ferdighetstrening og simuleringsøvelser.

  I løpet av studiet vil du gjennomføre to praksisperioder på 6 uker hver. I tillegg vil du ha to temabaserte hospiteringsuker. Det legges opp til gruppebaserte aktiviteter mellom samlingsukene.

 • Hvordan er AKS-studiet lagt opp?

  Samlingsbasert studium

  Studiet er samlingsbasert med samlingsuker.

 • Hvorfor finnes AKS-utdanningen?

  AKS-masterutdanningen ved VID bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsjukepleie.
  Les mer her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45

 • Kan jeg få økonomisk støtte?

  Kommuner som ønsker å støtte AKS-utdanning for sine ansatte kan søke om tilskudd fra helsedirektoratet.

Kjell Arne Aarheim

Programansvarlig

Kjell Arne Aarheim

førstelektor

kjell.aarheim@vid.no

Stein Erik Fæø

Programansvarlig

Stein Erik Fæø

førsteamanuensis

stein.faeo@vid.no

Emneliste

 • Emne 1 - Introduksjon til allmennsjukepleie og klinisk vurdering av pasientar
 • Emne 2- Patofysiologi ved akutt og kronisk sjukdom
 • Emne 3 - Patofysiologi, medisinsk behandling og farmakologi ved kompleks akutt og kronisk sjukdom
 • Emne 4 - Sjukepeierfagleg observasjon, vurdering og behandling av akutte helsetilstandar
 • Emne 5 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
 • Emne 6 - Valfrie emne
 • Emne 7 - Sjukepleierfagleg observasjon, vurdering og behandling av pasientar med kronisk sjukdom/ helsetilstandar med eit samansatt og komplekst sjukdomsbilde
 • Emne 8 - Fagleg leiing og koordinering av tenestetilbod i helse- og omsorgstenester. Helsepolitikk
 • Emne 9 - Fagutvikling, tjenesteutvikling, innovasjon og prosjektarbeid
 • Emne 10 - Masteroppgove