Studier Sosial Master

Master i barnevern

Er du barnevernspedagog og ønsker en dypere forståelse og mer kunnskap om barnevernsfeltet? Master i barnevern bygger videre på bachelor i barnevern og skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  21. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  21. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Heltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABAVHEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 10400
   • Totalt per semester NOK 11320

   Søk opptak

   Master i barnevern Heltid Oslo (MABAVHEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

   Søkere med annen tilsvarende utdanning, på tilsvarende nivå, kan tas opp etter individuell vurdering.

   Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABAVDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9120

   Søk opptak

   Master i barnevern Deltid Oslo (MABAVDEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

   Søkere med annen tilsvarende utdanning på tilsvarende nivå kan tas opp etter individuell vurdering.

   Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Utdanningen er spesielt rettet mot barnevernspedagoger som jobber innenfor barneverntjenesten, institusjonsomsorgen, barne- og ungdomspsykiatri, kriminalomsorg og i barnehage og skole.

  • Mål for master i barnevern

   Masterstudiet i barneverns skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

  • Arbeidsmåter

   Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven.

  • Fagmiljø

   Utdanningen dekker følgende kompetanseområder:

   • Barnevernsfaglig kompetanse
   • Forsvarlig rettsanvendelse og rettssikkerhet i barnevernet
   • Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
  • Tilrettelegging

   Studenter som har tatt annen relevant utdanning på masternivå, for eksempel videreutdanning, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

  Historier fra VID

  Slik er det å studere ved VID

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå