Studier

Master i barnevern

Master i barnevern

Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Familieveiledning
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Endringsarbeid i barnevernet
 • Utredninger og omsorgsvurderinger i barnevernet
 • Masteroppgave
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse

Fakta og priser

 • Heltid (MABV)
 • Deltid (MABVD)

Søknad

Heltid (MABV)

Studiestart

22. august 2022

Opptakskrav

Deltid (MABVD)

Studiestart

22. august 2022

Opptakskrav

Ressurser