Tre studenter på master-studiet Community Development and Social Innovation ved VID høgskole.

Community Development and Social Innovation

Master | Heltid | 2 år

Tre studenter på master-studiet Community Development and Social Innovation ved VID høgskole.

Vil du lære mer om sosial bærekraft, samfunnsutvikling på grasrota, sivilsamfunn, mangfold og om hvordan å være en agent for sosial endring? Da er det engelskspråklige masterprogrammet vårt i samfunnsutvikling og sosial innovasjon (Master in community development and social innovation) noe for deg.

Applying as an international student? Click here.

Om studiet

 • Søknadstart 15. oktober 2023
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 16. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Engelsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8500
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9549
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  For opptak krever vi normalt en bachelorgrad innen samfunnsvitenskap, humaniora, teologi, religionsvitenskap, helse- eller sosialfag.

  For studenter som begynner i august 2024, er søknadsfristen 1. desember 2023 for søkere utenfor EU, EØS og Sveits. Det åpnes for søknader fra 15. oktober 2023.

  Studieavgift for studenter utenfor EU, EØS og Sveits

  For studenter utenfor EU, EØS og Sveits er studieavgiften for Master i samfunnsutvikling og sosial innovasjon ved VID Oslo 65 920 kroner per semester.

  Spørsmål om opptak?

  Kontakt opptak@vid.no

 • Søknadstart 15. oktober 2023
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Engelsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8555
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9504
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  For opptak krever vi normalt en bachelorgrad innen samfunnsvitenskap, humaniora, teologi, religionsvitenskap, helse- eller sosialfag.

  For studenter som begynner i august 2024, er søknadsfristen 1. desember 2023 for søkere utenfor EU, EØS og Sveits. Det åpnes for søknader fra 15. oktober 2023.

  Studieavgift for studenter utenfor EU, EØS og Sveits

  For studenter utenfor EU, EØS og Sveits er studieavgiften for Master i samfunnsutvikling og sosial innovasjon ved VID Oslo 65 920 kroner per semester.

Spørsmål og svar

 • Hva kan du lære?

  Høyere utdanning for sosial endring, basert på FNs bærekraftsmål

  Vår mastergrad forbereder studentene til å løse samfunnsutfordringer i lokale og globale samfunn. Ser du etter en fremtidig jobb hvor du kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling? Ønsker du å tilegne deg ferdigheter som fremmer samarbeid og sosial innovasjon?

  Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål tilbyr dette masterprogrammet i samfunnsutvikling og sosial innovasjon en plattform for å lære om samarbeid og lede for endring. I studiet vil studentene forberedes til å sette i gang og pleie prosesser for samspill mellom ulike kulturer og i ulike samfunnssektorer (offentlig sektor, privat sektor, sivilsamfunnet). Det vil også være fokus på å utvikle kompetanse i møte med ulike kulturbakgrunner og livssyn og mellom fagfolk og frivillige.

 • Hvem kan søke?

  Alle med bachelorgrad i samfunnsvitenskap, humaniora, teologi, religionsvitenskap , helse- eller sosialfag kan søke.

  Vi tilbyr et tverrfaglig program rettet mot studenter med bachelorgrad som ønsker å lære mer om rammer og metoder for grasrot-initert utvikling og endring i lokale og globale sammenhenger. Programmet legger vekt på både et globalt utblikk og en lokal tilknytning til ulike fagområder. Derfor inviteres studenter fra ulike relevante fagbakgrunner, disipliner og arbeidserfaringer fra hele verden for å skape et innovativt og internasjonalt miljø som legger til rette for kunnskapsdeling og diskusjon.

  Tidligere studenter som har tatt denne masteren jobber i dag blant annet i kommunale virksomheter, i frivillige organisasjoner, i skole og høyere utdanning, både lokalt og globalt. Vi er dessuten overbevist at det i årene som kommer vil være økende behov for denne type kompetanse, for eksempel knyttet til sosial bærekraft som tematiseres i alle sektorer og sammenhenger i samfunnet.

 • Spesialisering og studiested

  Masterprogrammet i samfunnsutvikling og sosial innovasjon har tre ulike spesialiseringer på to studiesteder, Oslo og Stavanger.

  Velg mellom følgende spesialiseringer:

  • Diakoni og ledelse i kristen sosial praksis (Oslo)
   Diakoni har sitt verdigrunnlag i en kristen tradisjon, med vekt på å tjene mennesker og samfunnet med en forankring om å "være" kirken i ulike sammenhenger, både lokalt og globalt.

  • Verdibasert ledelse og sosial innovasjon (Oslo)
   Denne spesialiseringen har et særlig fokus på sosial innovasjon og verdibasert ledelse innen sosial velferd og helse, innen offentlig og frivillig sektor.
  • Migrasjon og interkulturelle relasjoner (Stavanger)
   I en globalisert verden er kommunikasjon og engasjement nøkkelfaktorer for å bygge bærekraftige og robuste samfunn, og denne spesialiseringen fokuserer særlig på spørsmål om mangfold, engasjement på tvers av grenser, kommunikasjon, og migrasjon, samt digital kompetanse.

  Studentene må velge en av spesialiseringene når de søker opptak på studieprogrammet.

 • Kursets språk

  Alle emner i programmet vil bli undervist på engelsk. Det vil imidlertid være mulig å skrive enkelte eksamener og masteroppgaven på norsk/nordisk språk.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva kan du lære?

  Høyere utdanning for sosial endring, basert på FNs bærekraftsmål

  Vår mastergrad forbereder studentene til å løse samfunnsutfordringer i lokale og globale samfunn. Ser du etter en fremtidig jobb hvor du kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling? Ønsker du å tilegne deg ferdigheter som fremmer samarbeid og sosial innovasjon?

  Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål tilbyr dette masterprogrammet i samfunnsutvikling og sosial innovasjon en plattform for å lære om samarbeid og lede for endring. I studiet vil studentene forberedes til å sette i gang og pleie prosesser for samspill mellom ulike kulturer og i ulike samfunnssektorer (offentlig sektor, privat sektor, sivilsamfunnet). Det vil også være fokus på å utvikle kompetanse i møte med ulike kulturbakgrunner og livssyn og mellom fagfolk og frivillige.

 • Hvem kan søke?

  Alle med bachelorgrad i samfunnsvitenskap, humaniora, teologi, religionsvitenskap , helse- eller sosialfag kan søke.

  Vi tilbyr et tverrfaglig program rettet mot studenter med bachelorgrad som ønsker å lære mer om rammer og metoder for grasrot-initert utvikling og endring i lokale og globale sammenhenger. Programmet legger vekt på både et globalt utblikk og en lokal tilknytning til ulike fagområder. Derfor inviteres studenter fra ulike relevante fagbakgrunner, disipliner og arbeidserfaringer fra hele verden for å skape et innovativt og internasjonalt miljø som legger til rette for kunnskapsdeling og diskusjon.

  Tidligere studenter som har tatt denne masteren jobber i dag blant annet i kommunale virksomheter, i frivillige organisasjoner, i skole og høyere utdanning, både lokalt og globalt. Vi er dessuten overbevist at det i årene som kommer vil være økende behov for denne type kompetanse, for eksempel knyttet til sosial bærekraft som tematiseres i alle sektorer og sammenhenger i samfunnet.

 • Spesialisering og studiested

  Masterprogrammet i samfunnsutvikling og sosial innovasjon har tre ulike spesialiseringer på to studiesteder, Oslo og Stavanger.

  Velg mellom følgende spesialiseringer:

  • Diakoni og ledelse i kristen sosial praksis (Oslo)
   Diakoni har sitt verdigrunnlag i en kristen tradisjon, med vekt på å tjene mennesker og samfunnet med en forankring om å "være" kirken i ulike sammenhenger, både lokalt og globalt.

  • Verdibasert ledelse og sosial innovasjon (Oslo)
   Denne spesialiseringen har et særlig fokus på sosial innovasjon og verdibasert ledelse innen sosial velferd og helse, innen offentlig og frivillig sektor.
  • Migrasjon og interkulturelle relasjoner (Stavanger)
   I en globalisert verden er kommunikasjon og engasjement nøkkelfaktorer for å bygge bærekraftige og robuste samfunn, og denne spesialiseringen fokuserer særlig på spørsmål om mangfold, engasjement på tvers av grenser, kommunikasjon, og migrasjon, samt digital kompetanse.

  Studentene må velge en av spesialiseringene når de søker opptak på studieprogrammet.

 • Kursets språk

  Alle emner i programmet vil bli undervist på engelsk. Det vil imidlertid være mulig å skrive enkelte eksamener og masteroppgaven på norsk/nordisk språk.

Benedicte Kivle

Programansvarlig

Benedicte Kivle

førsteamanuensis

benedicte.kivle@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no

Benedicte Kivle

Programansvarlig

Benedicte Kivle

førsteamanuensis

benedicte.kivle@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no