Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre

Videreutdanningen setter fokus på prinsipper, metoder, rammer og tjenestetilbud i utredning, omsorg, pleie og behandling av eldre personer med demens og psykiske lidelser i institusjon og hjem.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 17. januar 2023
  • Søknadstart 15. september 2022
  • Søknadsfrist 10. november 2022
  • Programkode VUDEM
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 20
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7500
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8549

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre Deltid Oslo (VUDEM)

  Studiestart 17. januar 2023
  Søknadsfrist 10. november 2022

  Opptakskrav

  Fullført helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag.
  Det er ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske lidelser hos eldre.

  Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

  • Vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For- 2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre er et samlingsbasert deltidsstudium. Samlingene blir en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital undervisning.
  Undervisningssted er på VID campus Oslo (Diakonhjemmet).

  Studiet har en praksisnær tilnærming som bygger på studentenes erfaringer fra eget arbeid i demensomsorg og alderspsykiatri. Det vil være tre samlinger á tre dager per semester. Innholdet veksler mellom lærerstyrt undervisning/forelesninger og arbeid i lærerstyrte studiegrupper. I studiegruppene vil studentene gis mulighet til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter og knytte dette til relevante praksiserfaringer.

  Undervisningsuker:

  Samlinger våren 2023, emne 1 (MAELDRE5003) og 2 (MAELDRE5004):

  • Samling 1 Uke 3: 17., 18. og 19. januar 2023 (MAELDRE5003)
  • Samling 2 Uke 9: 28. februar, 1. og 2. mars 2023 (MAELDRE5003)
  • Samling 3 Uke 17: 25., 26. og 27. april 2023 (MAELDRE5004)

  Samlinger høsten 2023, emne 3 (MAELDRE6050):

  Det vil være 3 samlinger, hver på 3 dager, høsten 2023. Tidspunktene gjøres kjent på et senere tidspunkt.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Fra våren 2023 tilbyr VID en videreutdanning for å styrke helsepersonells kompetanse innen eldre med demens og/eller psykiske lidelser. Videreutdanningen har tidligere vært et samarbeid mellom Fakultet for helsefag ved VID i Oslo og Nasjonalt senter for aldring og helse på forespørsel fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold). Fra våren 2023 er utdanningen en selvstendig utdanning i VID sin studieportefølje.

Tidligere uteksaminerte studenter har vurdert videreutdanningen til å være både interessant og svært nyttig for deres arbeid i førstelinjetjenesten.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med eldre innen demensomsorg og/eller med psykiske lidelser i ulike deler av tjenesten. Krav til opptak er en treårig bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag. Det er ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske lidelser hos eldre.

  Utdanningsprogrammet vil bygge på kvalifikasjoner studentene har tilegnet seg gjennom en bachelorgrad innenfor profesjonsfagene.

  Ved godkjent videreutdanning av 30 studiepoeng, kan kandidater søke innpass ved ett av VIDs masterprogram, fortrinnsvis Master i helsefremmende tjenester til eldre.

 • Arbeidsmåter

  Studentene vil videre få undervisning i bruk og vurdering av ulike kartleggingsverktøy, slik som f.eks. på atferdsforstyrrelser og funksjonsendringer. Juridiske rammer, etisk refleksjon og moralske handlingsvalg i utfordrende, kliniske situasjoner, vil også ha fokus i utdanningen.

  Personsentrert omsorg og miljøbehandling inkludert medvirkning og samhandling med bruker, pårørende og frivillige, utgjør en sentral del av studiet.

 • Emner

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.