Studier SamfunnKirke Ph.d.

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Programmet anvender diakoni og verdier som et hovedperspektiv, og dets interdisiplinære særpreg bidrar til en innovativ tilnærming til det diakonale forskningsfeltet.

    Søk opptak, fakta og organisering

    Diakoni inkluderer bestemte profesjonelle praksiser og tradisjoner i kirkelige sammenhenger og diakonale organisasjoner. Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.

    Spørsmål og svar

    Ressurser

    Har du bestemt deg? Søk opptak nå