Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Ph.d. | Heltid | 3 år

Programmet anvender diakoni og verdier som et hovedperspektiv, og dets interdisiplinære særpreg bidrar til en innovativ tilnærming til det diakonale forskningsfeltet.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Engelsk,Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK
  • Kopiavgift/studentråd NOK
  • Studieavgift NOK 3161
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 3200
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  For opptak til ph.d.- programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis kreves mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen diakoni og helse- og sosialfag og/eller ledelse.

  For søkere med annen faglig bakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektprofil bli vektlagt.

Spørsmål og svar

 • Hvordan søker jeg?
 • Målgruppe

  Ph.d.-programmet har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner.

 • Mål for ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

  Oppbyggingen av ph.d.-programmet kjennetegnes av en empirisk og operasjonaliserbar tilnærming. Målet er å fornye, utvide og støtte opp under den praksisorienterte tradisjonen innen diakonale studier.

 • Definisjon

  Diakoni inkluderer bestemte profesjonelle praksiser og tradisjoner i kirkelige sammenhenger og diakonale organisasjoner. Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.

Spørsmål og svar

 • Hvordan søker jeg?
 • Målgruppe

  Ph.d.-programmet har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner.

 • Mål for ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

  Oppbyggingen av ph.d.-programmet kjennetegnes av en empirisk og operasjonaliserbar tilnærming. Målet er å fornye, utvide og støtte opp under den praksisorienterte tradisjonen innen diakonale studier.

 • Definisjon

  Diakoni inkluderer bestemte profesjonelle praksiser og tradisjoner i kirkelige sammenhenger og diakonale organisasjoner. Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.