Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Ph.d. | Heltid | 3 år

Programmet anvender diakoni og verdier som et hovedperspektiv, og dets interdisiplinære særpreg bidrar til en innovativ tilnærming til profesjonell praksis innenfor helse og velferdstjenester, samt kirke og diakonale organisasjoner.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Engelsk,Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK
  • Kopiavgift/studentråd NOK
  • Studieavgift NOK 3161
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 3200
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  For opptak til ph.d.- programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis kreves mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen diakoni og helse- og sosialfag og/eller ledelse.

  For søkere med annen faglig bakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektprofil bli vektlagt.

Spørsmål og svar

 • Hvordan søker jeg?
 • Målgruppe

  Ph.d.-programmet har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner.

 • Mål for ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

  Oppbyggingen av ph.d.-programmet kjennetegnes av en empirisk og operasjonaliserbar tilnærming. Målet er å fornye, utvide og støtte opp under den praksisorienterte tradisjonen innen diakonale studier.

 • Definisjon

  Diakoni inkluderer bestemte profesjonelle praksiser og tradisjoner i kirkelige sammenhenger og diakonale organisasjoner. Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.

Spørsmål og svar

 • Hvordan søker jeg?
 • Målgruppe

  Ph.d.-programmet har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner.

 • Mål for ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

  Oppbyggingen av ph.d.-programmet kjennetegnes av en empirisk og operasjonaliserbar tilnærming. Målet er å fornye, utvide og støtte opp under den praksisorienterte tradisjonen innen diakonale studier.

 • Definisjon

  Diakoni inkluderer bestemte profesjonelle praksiser og tradisjoner i kirkelige sammenhenger og diakonale organisasjoner. Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.