Studier HelseSosial Master

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Studiets fagområde er helsetjenester, og kjerneområdene er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Masterstudiet er tverrfaglig og relaterer seg derfor til et bredt fag- og forskningsfelt.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 29. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 14. august 2023
  • Programkode MAELDREDEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9249

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i helsefremmende tjenester til eldre Deltid Oslo (MAELDREDEL)

  Studiestart 29. august 2023
  Søknadsfrist 14. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Fullført helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende internasjonal utdanning. Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering. Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Se informasjon om hvordan du kan søke om godkjenning og innpassing av tidligere utdanning her.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Søknadsfrist er 14. august.

  Spørsmål?

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger og med selvstendig arbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

  Samlingsuker studieåret 2022-2023

  Høst 2022 uke 35, 39 og 46

  Vår 2023 uke 3, 9 og 17

  Samlingsunker studieåret 2023-2024

  Høst 2023 uke 35, 39 og 46.

  Vår 2024 uke 3. 9 og 16

Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer utfordrer sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer og andre samarbeidende profesjoner på kvalitetsforbedring og nytenkning i helse- og omsorgstjenester til denne gruppen.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Masterstudiet i helsefremmende tjenester til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

 • Studiets formål

  Det tverrfaglige masterprogrammet i helsefremmende tjenester til eldre svarer på aktuelle samfunnsutfordringer. Studieprogrammet vil bidra til å øke handlingskompetansen hos helse- og sosialfaglig personell innen geriatri og omsorg for eldre personer. Målet er at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer, og i særskilt grad eldre med demens og psykiske lidelser, kan utøves på en god og nytenkende måte.

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet har du som student mulighet til å tilegne deg avansert kunnskap og ferdigheter som er relevant for tverrfaglig praksis og for samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer fagetisk refleksjon som du vil kunne dra nytte av i egen tjenesteutøvelse.

 • Utdanningens oppbygning

  Masterprogrammet bygger på en 1+1-modell hvor første del er utviklet tilsvarende en videreutdanningsdel. Vi arbeider med utvikling av 60 studiepoeng videreutdanningsdel. Per i dag tilbyr vi 30 studiepoeng, se Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre.

  Alle emnene i 3. og 4. semester (2. studieår) er valgemner og kan med godkjenning erstattes av emner i relevante studieprogram ved VID eller ved VIDs partnerinstitusjoner i utlandet.

  Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

  • MAELDRE5003 - Eldre med demens og psykiske lidelser - 10 studiepoeng.
  • MAELDRE6050 - Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser - 15 studiepoeng.
  • MAELDRE6052 - Helsefremming gjennom velferdsteknologiske løsninger - 10 studiepoeng.
  • MAELDRE6053 - Systematisk etikkarbeid i praksis - 5 studiepoeng
 • Tilrettelegging

  Relevante andre emner og/eller videreutdanninger kan etter søknad gi fritak for inntil 60 studiepoeng. Eksempler vil være utdanninger innen eldreomsorg og demens som Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre for helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo og Videreutdanning i gerontologisk sykepleie.

 • Studiemuligheter etter endt utdanning

  Studiet kvalifiserer til stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. Les mer om VIDs ph.d.-studier.

 • Yrkesmuligheter etter endt utdanning

  Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsetjenester til eldre.

  Studiet kvalifiserer primært til

  • Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid innen geriatri og omsorg for eldre, særlig rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser
  • Stillinger innenfor helsetjenester som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
  • Faglige lederstillinger

  Fullendt masterløp kvalifiserer også til

  • Stillinger innenfor undervisning og forskning i helse- og sosialfag
 • Hvorfor velge dette studiet?
  • Fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning
  • Praksisnær utdanning på høyere gradsnivå
  • Godt fag- og studiemiljø
  • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder
 • Når er samlingsukene for studieåret 2023/2024?

  Samlingsuker studieåret 2023-2024

  Høst 2023 uke 35, 39 og 46

  Vår 2024 uke 3, 9 og 16

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.