Studier

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • MAELDRE5001 Behov, utviklingstrekk og aktører i helsetjenester til eldre
 • MAELDRE5004 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • MAELDRE5003 Eldre med demens og psykiske lidelser
 • MAELDRE6051 Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser
 • MAELDRE6052 Helsefremming gjennom velferdsteknologiske løsninger
 • MAELDRE6053 Systematisk etikkarbeid i praksis
 • MAELDRE6010 Innovasjon og utvikling av helsefremmende tjenester til eldre
 • MAELDRE5002 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • MAELDRE6200 Masteroppgave i helsefremmende tjenester til eldre (oppstart)
 • MAELDRE6200 Masteroppgave i helsefremmende tjenester til eldre (fortsetter)

Fakta og priser

Studieby

Oslo

Programkode

MAELDREDEL

Gjennomføring

Deltid

Studiepoeng

120

Støttet av Lånekassen?

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Opptakskrav

Ja

Pris MAELDRE 2022-2023

 • NOK 600 Semesteravgift
 • NOK 320 Kopiavgift / studentråd
 • Studieavgift NOK 7500
 • Totalt per semester NOK 8420

Programansvarlig

Hilde Lausund

Organisering av studiet

Søknad

Søknadsfrist

20. april 2022

Opptakskrav

Ressurser