venner

Interkulturell kompetanse og bærekraft

Årsstudium | Heltid | 1 år

venner

Er du nysgjerrig på andre kulturer og interessert i spørsmål knyttet til globalisering, mangfold og bærekraft? Interkulturell forståelse er relevant i mange yrker i både privat og offentlig sektor. Årsstudiet i interkulturell kompetanse og bærekraft kan inngå som et studieår (60 studiepoeng) i Bachelor i sosial bærekraft.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 15. august 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
  Kvote i førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i Interkulturell kompetanse og bærekraft tar utgangspunkt i globaliseringsprosesser, migrasjon og et samfunn som i økende grad er preget av kulturelt mangfold.

  Studiet fokuserer på hvordan sosial bærekraft kan bidra til å forstå dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer for om mulig skape bærekraftige samfunnsendringer. Gjennom årsstudiet får studentene ta del i spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema, og de får møte forelesere med mye internasjonal erfaring.

  Begrepene mangfold, interkulturell kompetanse, globalisering og bærekraftig utvikling blir grundig behandlet og gir studentene kunnskap som i dag er etterspurt hos mange arbeidsgivere, lokalt og globalt.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning.

  Det blir én samlingsuke på VIDs campus i Stavanger pr. semester. Studenter som må reise til samlingsukene, sørger selv for overnatting og betaler for reise og opphold.

  Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav og vil kreve at du er til stede i den digitale undervisningen.

  Studiet er et fulltidsstudium.

  I vårsemesteret får du tilbud om å være med på et fire ukers studieopphold til et afrikansk land, som regel Madagaskar. Studieoppholdet er en del av emnet Medborgerskap - lokalt og globalt. Du får undervisning ved et av landets universiteter, gjør feltarbeid og får delta på spennende ekskursjoner. Du kommer tett på landets kultur og tradisjoner og får mange flotte opplevelser. Det er mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

 • Når er det samlinger?

  Samlinger ved VID campus Stavanger, høst 2024

  BASOB1010 Interkulturell kompetanse:

  19.09.2024 kl. 09.15 - 16.00

  20.09.2024 kl. 09.15 - 14.00

  BASOB2012 Internasjonal migrasjon:

  16.09.2024 kl.10.15 - 16.00

  17.09.2024 kl.09.15 - 16.00

  18.09.2024 kl.09.15 - 14.00

 • Mulighet for videre utdanning

  Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan inngå som et studieår (60 studiepoeng) i Bachelor i sosial bærekraft. Bachelor i sosial bærekraft gir igjen muligheter for opptak til ulike masterutdanninger. Noen velger å ta årsstudiet i tillegg til annen profesjonsutdanning for å øke sin faglige kompetanse i møte med det flerkulturelle Norge.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i Interkulturell kompetanse og bærekraft tar utgangspunkt i globaliseringsprosesser, migrasjon og et samfunn som i økende grad er preget av kulturelt mangfold.

  Studiet fokuserer på hvordan sosial bærekraft kan bidra til å forstå dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer for om mulig skape bærekraftige samfunnsendringer. Gjennom årsstudiet får studentene ta del i spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema, og de får møte forelesere med mye internasjonal erfaring.

  Begrepene mangfold, interkulturell kompetanse, globalisering og bærekraftig utvikling blir grundig behandlet og gir studentene kunnskap som i dag er etterspurt hos mange arbeidsgivere, lokalt og globalt.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning.

  Det blir én samlingsuke på VIDs campus i Stavanger pr. semester. Studenter som må reise til samlingsukene, sørger selv for overnatting og betaler for reise og opphold.

  Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav og vil kreve at du er til stede i den digitale undervisningen.

  Studiet er et fulltidsstudium.

  I vårsemesteret får du tilbud om å være med på et fire ukers studieopphold til et afrikansk land, som regel Madagaskar. Studieoppholdet er en del av emnet Medborgerskap - lokalt og globalt. Du får undervisning ved et av landets universiteter, gjør feltarbeid og får delta på spennende ekskursjoner. Du kommer tett på landets kultur og tradisjoner og får mange flotte opplevelser. Det er mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

 • Når er det samlinger?

  Samlinger ved VID campus Stavanger, høst 2024

  BASOB1010 Interkulturell kompetanse:

  19.09.2024 kl. 09.15 - 16.00

  20.09.2024 kl. 09.15 - 14.00

  BASOB2012 Internasjonal migrasjon:

  16.09.2024 kl.10.15 - 16.00

  17.09.2024 kl.09.15 - 16.00

  18.09.2024 kl.09.15 - 14.00

 • Mulighet for videre utdanning

  Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan inngå som et studieår (60 studiepoeng) i Bachelor i sosial bærekraft. Bachelor i sosial bærekraft gir igjen muligheter for opptak til ulike masterutdanninger. Noen velger å ta årsstudiet i tillegg til annen profesjonsutdanning for å øke sin faglige kompetanse i møte med det flerkulturelle Norge.

Ingrid Løland

Programansvarlig

Ingrid Løland

førsteamanuensis

ingrid.loland@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no

Emneliste

 • Interkulturell kompetanse
 • Familie og oppvekst i et mangfoldssamfunn
 • Internasjonal migrasjon
 • Globalisering og bærekraftig utvikling
 • Medborgerskap -lokalt og globalt
 • Valgemne