Studier Samfunn Årsstudium

Årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft

Er du nysgjerrig på andre kulturer og interessert i spørsmål knyttet til globalisering, mangfold og bærekraft? I en stadig mer globalisert verden er det viktig med kompetanse i interkulturell forståelse. Dette er relevant i mange yrker i både privat og offentlig sektor. Årsstudiet i interkulturell kompetanse og bærekraft kan inngå som et studieår (60 studiepoeng) i Bachelor i sosial bærekraft.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Heltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode IKB
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 20
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 6800
   • Totalt per semester NOK 7580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft Heltid Stavanger (IKB)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: Alle
   Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Årsstudiet i Interkulturell kompetanse og bærekraft tar utgangspunkt i globaliseringsprosesser, migrasjon og et samfunn som i økende grad er preget av kulturelt mangfold.

  Spørsmål og svar

  • Hva lærer du?

   Studiet fokuserer på hvordan sosial bærekraft kan bidra til å forstå dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer for om mulig skape bærekraftige samfunnsendringer. Gjennom årsstudiet får studentene ta del i spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema, og de får møte forelesere med mye internasjonal erfaring.

   Begrepene mangfold, interkulturell kompetanse, globalisering og bærekraftig utvikling blir grundig behandlet og gir studentene kunnskap som i dag er etterspurt hos mange arbeidsgivere, lokalt og globalt.

  • Studiets oppbygning og undervisning

   Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium. Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker på VIDs campus i Stavanger og nettundervisning. Samlingsukene har krav om obligatorisk tilstedeværelse. Nettundervisningen vil foregå i sanntid, for det meste på dagtid.

   Det blir tre samlingsuker i Stavanger høst 23 og to/tre samlingsuker vår 24. Mellom samlingsukene deltar du i nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på zoom. Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer, blant annet studentstyrte basisgrupper som en del av den obligatoriske undervisningen.

   Når du deltar på samlingsuker må du selv ordne med overnatting og betale for reise og opphold.

   I vårsemesteret får du tilbud om å være med på et fire ukers studieopphold til et afrikansk land, som regel Madagaskar. Studieoppholdet er en del av emnet Medborgerskap - lokalt og globalt. Du får undervisning ved et av landets universiteter, gjør feltarbeid og får delta på spennende ekskursjoner. Du kommer tett på landets kultur og tradisjoner og får mange flotte opplevelser. Det er mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen.

  • Mulighet for videre utdanning

   Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan inngå som et studieår (60 studiepoeng) i Bachelor i sosial bærekraft. Bachelor i sosial bærekraft gir igjen muligheter for opptak til ulike masterutdanninger. Noen velger å ta årsstudiet i tillegg til annen profesjonsutdanning for å øke sin faglige kompetanse i møte med det flerkulturelle Norge.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå