Studier Helse Årsstudium

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Har du sykepleierutdanning men ikke autorisasjon til å arbeide som sykepleier i Norge? Nå har du mulighet til å komplettere din utdanning.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart


  Søknadsfrist

  15. april 2022

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart
   • Søknadstart 1. februar 2022
   • Søknadsfrist 15. april 2022
   • Programkode KSPL
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 16400
   • Totalt per semester NOK 17320

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits Deltid Oslo (KSPL)

   Studiestart
   Søknadsfrist 15. april 2022

   Opptakskrav

   Opptak til studiet skjer på grunnlag av

   • Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
   • Dokumentasjon av avslag på autorisasjonssøknad som sykepleier fra Helsedirektoratet. Vedtaket må være datert etter 1.6.2016, med oversikt over hva som må kompletteres for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning i Norge. Det skal dokumenteres minimum 120 godkjente studiepoeng fra tidligere utdanning. Kopi legges ved søknaden.

   Krav til norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning må være oppfylt. Du kan se hvilke krav (norsk/engelsk) som gjelder for det landet du har utdanning fra på Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

   Helsedirektoratet har høyere krav til kompetanse i norsk enn opptakskravene. For å kunne søke autorisasjon etter endt studie, må Helsedirektoratets krav være innfridd. Sjekk Helsedirektoratets nettside for kompetansekrav i norsk for å kunne søke om autorisasjon: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens/sprakkrav-kurs-i-nasjonale-fag-kurs-i-legemiddelhandtering-og-fagprove

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det:

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet er organisert slik at du følger teoriundevisning i ulike emner sammen med vanlige bachelorstudenter ved sykepleierutdanningen.

   Praksisstudiene følger også vanlig løp for bachelorstudenter med faste praksisperioder.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Studiet har ikke opptak i 2023.

  Spørsmål og svar

  • Hvem kan søke?
   Studiet er rettet mot sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Studentene har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om autorisasjon som sykepleier, og gjennom studiet tar studentene emner som gir grunnlag for autorisasjon.
  • Hvor lang tid tar studiet?
   Kompletterende utdanning er en deltidsutdanning som går over 2 år og består av 4 semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng. Hele studiet samlet gir 60 studiepoeng. Det er tatt hensyn til at nasjonale fag, legemiddelhåndtering og praktisk testing er inkludert i emneplanene.
  • Mål for studiet
   Etter at du har fullført studiet kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå