Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Årsstudium | Deltid | 2 år

Har du sykepleierutdanning men ikke autorisasjon til å arbeide som sykepleier i Norge? Nå har du mulighet til å komplettere din utdanning.

Ikke opptak høsten 2024.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 17200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 18249
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av

  • Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
  • Dokumentasjon av avslag på autorisasjonssøknad som sykepleier fra Helsedirektoratet. Vedtaket må være datert etter 1.6.2016, med oversikt over hva som må kompletteres for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning i Norge. Det skal dokumenteres minimum 120 godkjente studiepoeng fra tidligere utdanning. Kopi legges ved søknaden.

  Krav til norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning må være oppfylt. Du kan se hvilke krav (norsk/engelsk) som gjelder for det landet du har utdanning fra på Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

  Helsedirektoratet har høyere krav til kompetanse i norsk enn opptakskravene. For å kunne søke autorisasjon etter endt studie, må Helsedirektoratets krav være innfridd. Sjekk Helsedirektoratets nettside for kompetansekrav i norsk for å kunne søke om autorisasjon: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens/sprakkrav-kurs-i-nasjonale-fag-kurs-i-legemiddelhandtering-og-fagprove

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det:

Spørsmål og svar

 • Hvem kan søke?

  Studiet er rettet mot sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Studentene har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om autorisasjon som sykepleier, og gjennom studiet tar studentene emner som gir grunnlag for autorisasjon.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er organisert slik at du følger teoriundervisning i ulike emner sammen med vanlige bachelorstudenter ved sykepleierutdanningen.

  Praksisstudiene følger også vanlig løp for bachelorstudenter med faste praksisperioder.

 • Hvor lang tid tar studiet?

  Kompletterende utdanning er en deltidsutdanning som går over 2 år og består av 4 semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng. Hele studiet samlet gir 60 studiepoeng. Det er tatt hensyn til at nasjonale fag, legemiddelhåndtering og praktisk testing er inkludert i emneplanene.

 • Mål for studiet

  Etter at du har fullført studiet kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

Spørsmål og svar

 • Hvem kan søke?

  Studiet er rettet mot sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Studentene har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om autorisasjon som sykepleier, og gjennom studiet tar studentene emner som gir grunnlag for autorisasjon.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er organisert slik at du følger teoriundervisning i ulike emner sammen med vanlige bachelorstudenter ved sykepleierutdanningen.

  Praksisstudiene følger også vanlig løp for bachelorstudenter med faste praksisperioder.

 • Hvor lang tid tar studiet?

  Kompletterende utdanning er en deltidsutdanning som går over 2 år og består av 4 semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng. Hele studiet samlet gir 60 studiepoeng. Det er tatt hensyn til at nasjonale fag, legemiddelhåndtering og praktisk testing er inkludert i emneplanene.

 • Mål for studiet

  Etter at du har fullført studiet kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

Vibeke Elsmark Husvik

Programansvarlig

Vibeke Elsmark Husvik

høgskolelektor, studieleder

vibeke.husvik@vid.no

Emneliste

 • Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis, inklusiv 8 ukers praksisstudier.
 • Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, inklusiv 7 ukers praksisstudier.
 • Legemiddelregning
 • Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring.
 • Praktiske ferdigheter i sykepleie.
 • Sykepleie til mennesker i hjemmebasert kommunehelsetjeneste, inklusiv 8 ukers praksisstudier.