Studier

Videreutdanning i livsstyrketrening

Helse
Deltid
Oslo
Norsk
30 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Livsstyrketrening kombinerer personlig vekst og veilederutdanning. Studiet bidrar til å øke studentenes selvinnsikt og selvfølelse. Det gir kunnskap om og trening i bruk av ulike veiledningsmetoder.

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser