Livsstyrketrening

Videreutdanning | Deltid | 1 år

Vil du lære mer om oppmerksomt nærvær (mindfulness) og utvikle deg som veileder for enkeltindivider og grupper? Livsstyrketrening gir deg verktøyene du trenger innen mestringsfremmende kommunikasjon som du kan benytte både til personlig vekst og i veiledning.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 11. september 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 18700
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 19749
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Søker må ha minst 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende
  • Minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Relevant praksis kan være innen spesialist- og kommunehelsetjeneste, rehabilitering, NAV, arbeids- og allmennmedisin, barnehager, skoler, eller andre helsefremmende tiltak
  • Søker må fylle ut vedlegget som finnes for nedlastning nedenfor

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023 - 24,30 poeng

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.
  • Last ned vedlegg for livsstyrketrening. Vedlegget beskriver dine arbeidsoppgaver i nærmere detalj og må lastes opp i tillegg til arbeidsattesten.

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanning i livsstyrketrening retter seg mot fagpersoner som ønsker en spesialisering innenfor veiledning og rehabilitering. Du kan ha ulik fagbakgrunn, som for eksempel ergoterapeut, vernepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, lege, prest, psykolog, sosionom, barnevernspedagog, sykepleier, førskolelærer eller lærer. Du kan jobbe som fagperson innenfor spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, Nav, arbeids- og allmennmedisin, eller i barnehager og skoler.

  Ønsker du personlig utvikling eller å bli enda bedre i å møte mennesker i din arbeidshverdag og i ditt hverdagsliv, er livsstyrketrening noe for deg.

 • Hva lærer du?

  Livsstyrketrening gir gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness) og mestringsfremmende kommunikasjon en teoretisk forståelse for og trening i mestringsfremmende kommunikasjon. Studiet bidrar til å øke studentenes selvinnsikt og selvfølelse hvor man lærer seg metoder for å komme mer i kontakt med seg selv og eget sinn. Undervisningen er basert på konfluent pedagogikk og fenomenologi.

  Du lærer:

  • Å lede ulike øvelser i oppmerksomt nærvær - mindfulness
  • Mestringsfremmende kommunikasjons- og veiledningsmetoder
  • Bruk av deg selv som instrument i kommunikasjon og veiledning
  • Sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og levd liv
  • Stress og stresshåndtering
  • Grupper- og gruppeprosesser.
  • Teori om helsefremmende pedagogikk
 • Hva kan du gjøre når du er ferdig?

  Etter endt utdanning vil du ha kompetanse til å lede kurs i livsstyrketrening for personer med ulike sammensatte helseplager. Du vil ha styrket din generelle kompetanse i kommunikasjon og veiledning. Og du vil også ha erfart betydningen av å være oppmerksomt tilstede i eget liv.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Samlingsuker for kull med oppstart høsten 2024 i Oslo

  • Høst 2024 – uke 37, 43 og 49
  • Vår 2025 – uke 5, 11 og 17

  Samlingsuker for kull med oppstart høsten 2023 i Oslo

  • Vår 2024 – uke 5, 11 og 17

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanning i livsstyrketrening retter seg mot fagpersoner som ønsker en spesialisering innenfor veiledning og rehabilitering. Du kan ha ulik fagbakgrunn, som for eksempel ergoterapeut, vernepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, lege, prest, psykolog, sosionom, barnevernspedagog, sykepleier, førskolelærer eller lærer. Du kan jobbe som fagperson innenfor spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, Nav, arbeids- og allmennmedisin, eller i barnehager og skoler.

  Ønsker du personlig utvikling eller å bli enda bedre i å møte mennesker i din arbeidshverdag og i ditt hverdagsliv, er livsstyrketrening noe for deg.

 • Hva lærer du?

  Livsstyrketrening gir gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness) og mestringsfremmende kommunikasjon en teoretisk forståelse for og trening i mestringsfremmende kommunikasjon. Studiet bidrar til å øke studentenes selvinnsikt og selvfølelse hvor man lærer seg metoder for å komme mer i kontakt med seg selv og eget sinn. Undervisningen er basert på konfluent pedagogikk og fenomenologi.

  Du lærer:

  • Å lede ulike øvelser i oppmerksomt nærvær - mindfulness
  • Mestringsfremmende kommunikasjons- og veiledningsmetoder
  • Bruk av deg selv som instrument i kommunikasjon og veiledning
  • Sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og levd liv
  • Stress og stresshåndtering
  • Grupper- og gruppeprosesser.
  • Teori om helsefremmende pedagogikk
 • Hva kan du gjøre når du er ferdig?

  Etter endt utdanning vil du ha kompetanse til å lede kurs i livsstyrketrening for personer med ulike sammensatte helseplager. Du vil ha styrket din generelle kompetanse i kommunikasjon og veiledning. Og du vil også ha erfart betydningen av å være oppmerksomt tilstede i eget liv.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Samlingsuker for kull med oppstart høsten 2024 i Oslo

  • Høst 2024 – uke 37, 43 og 49
  • Vår 2025 – uke 5, 11 og 17

  Samlingsuker for kull med oppstart høsten 2023 i Oslo

  • Vår 2024 – uke 5, 11 og 17