To kvinnelige masterstudenter ved klinisk sykepleie ved VID Høgskole

Klinisk sykepleie

Master | Deltid | 2 år

To kvinnelige masterstudenter ved klinisk sykepleie ved VID Høgskole

Masterutdanning i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere til avansert vurderings- og handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske situasjoner. Studiet vektlegger analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, kritisk refleksjon og dannelsesaspekter i profesjonell praksis.

Pris per semester avhenger av valgt studieretning. Man kan velge fordypninger innen Akuttmedisinsk sykepleie, Geriatrisk sykepleie, Nefrologisk sykepleie, Palliativ sykepleie, Helsesykepleie eller Kreftsykepleie. På disse sidene finner du også priser.

Først når man begynner på masteremnene gjelder prisen som er oppgitt på denne siden.

Studieretning palliativ sykepleie og studieretning geratrisk har løpende opptak frem til studiet er fulltegnet. Andre studieretninger er fulltegnet.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Opptakskrav

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og ytterligere opptakskrav avhengig av hvilken spesialisering man velger.

  Se videreutdanning for spesifiserte opptakskrav.

  For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises det til høgskolens forskrift om opptak.

  Dokumentasjonskrav

  Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  Autorisasjon som sykepleier
  Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det som hovedregel politiattest

  Spørsmål?

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12909
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Opptakskrav

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og ytterligere opptakskrav avhengig av hvilken spesialisering man velger.

  Se videreutdanning for spesifiserte opptakskrav.

  For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises det til høgskolens forskrift om opptak.

  Dokumentasjonskrav

  Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  Autorisasjon som sykepleier
  Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det som hovedregel politiattest

  Spørsmål?

Spørsmål og svar

 • To ulike studieløp

  Master i klinisk sykepleie kan tas i to ulike studieløp:

  Mastergraden i klinisk sykepleie består av 2 deler og gir 120 studiepoeng, første del er en fagspesifikk videreutdanning og andre del er et masterpåbygg. Disse masterutdanningene kan tas i to ulike studieløp. Studieløp 1 består av en fagspesifikk videreutdanning (60 stp.) og et felles masterpåbygg (60 stp.) Studieløp 2 består av en videreutdanning (90 stp.) og et masterpåbygg (30 stp.)

  Studieløp 1

  5 studieplasser per studieretning

  Studieløp 2

  • Helsesykepleie - Oslo, heltid, 90 studiepoeng + masterpåbygg 30 studiepoeng
  • Kreftsykepleie - Bergen og Oslo, heltid, 90 studiepoeng + masterpåbygg 30 studiepoeng

  8 studieplasser per studieretning

 • Skal du søke masterpåbygg?

  Studenter som allerede har tatt en fagspesifikk videreutdanning eller holder på å fullføre dette, kan søke seg inn på Masterpåbygg i klinisk sykepleie for å fullføre sitt masterstudium.

  Studenter med 60 studiepoeng i kreftsykepleie eller helsesykepleie, kan også søke seg inn på Masterpåbygg i klinisk sykepleie for å fullføre sitt masterstudium.

 • Studieuker 2023/2024

  Informasjon om samlings- og praksisuker finner du ved gå til hver enkelt studieretning sin studieside.

 • Hva kan jeg etter endt masterprogram?

  Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir deg avansert kunnskap i en av seks sykepleiefaglige studieretninger, i tillegg til å utvikle din vurderings- og handlingskompetanse til å utøve faget. Du vil kunne fremme kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  VID er en diakonal høgskole som bygger på et kristent verdigrunnlag, medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Spørsmål og svar

 • To ulike studieløp

  Master i klinisk sykepleie kan tas i to ulike studieløp:

  Mastergraden i klinisk sykepleie består av 2 deler og gir 120 studiepoeng, første del er en fagspesifikk videreutdanning og andre del er et masterpåbygg. Disse masterutdanningene kan tas i to ulike studieløp. Studieløp 1 består av en fagspesifikk videreutdanning (60 stp.) og et felles masterpåbygg (60 stp.) Studieløp 2 består av en videreutdanning (90 stp.) og et masterpåbygg (30 stp.)

  Studieløp 1

  5 studieplasser per studieretning

  Studieløp 2

  • Helsesykepleie - Oslo, heltid, 90 studiepoeng + masterpåbygg 30 studiepoeng
  • Kreftsykepleie - Bergen og Oslo, heltid, 90 studiepoeng + masterpåbygg 30 studiepoeng

  8 studieplasser per studieretning

 • Skal du søke masterpåbygg?

  Studenter som allerede har tatt en fagspesifikk videreutdanning eller holder på å fullføre dette, kan søke seg inn på Masterpåbygg i klinisk sykepleie for å fullføre sitt masterstudium.

  Studenter med 60 studiepoeng i kreftsykepleie eller helsesykepleie, kan også søke seg inn på Masterpåbygg i klinisk sykepleie for å fullføre sitt masterstudium.

 • Studieuker 2023/2024

  Informasjon om samlings- og praksisuker finner du ved gå til hver enkelt studieretning sin studieside.

 • Hva kan jeg etter endt masterprogram?

  Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir deg avansert kunnskap i en av seks sykepleiefaglige studieretninger, i tillegg til å utvikle din vurderings- og handlingskompetanse til å utøve faget. Du vil kunne fremme kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  VID er en diakonal høgskole som bygger på et kristent verdigrunnlag, medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.