Studier

Master i medborgerskap og samhandling

Helse
Samfunn
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

Emner

 • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
 • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
 • Sosial kompetanse
 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
 • Mastergradsoppgave

Fakta

 • Heltid, Diakonhjemmet, Sandnes, (MAMEH40302)
 • Deltid, Diakonhjemmet, Sandnes, (MAMED40301)

Søknad

Heltid, Diakonhjemmet, Sandnes, (MAMEH40302)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

27. august 2018

Søknadsfrist

26. juni 2018

Deltid, Diakonhjemmet, Sandnes, (MAMED40301)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

27. august 2018

Søknadsfrist

26. juni 2018

Ressurser