Studier

Master i medborgerskap og samhandling

Master i medborgerskap og samhandling

Helse
Samfunn
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
 • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Samfunnsplanlegging og universell utforming
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
 • Mastergradsoppgave

Artikler

Hva sier studentene selv?

Hva sier studentene selv?

Noen sitater fra tidligere studenter:

- Studiet gir meg muligheter til å se de ulike utfordringer i praksis og hvordan forståelser av medborgerskap og samhandling har stor betydning individuelt og på systemnivå.

Les mer

Master i medborgerskap – retten til å bestemme i eget liv.

Master i medborgerskap – retten til å bestemme i eget liv.

Professor Inger Marie Lid har det faglige ansvaret for Master i Medborgerskap ved VID vitenskapelige høyskole, Sandnes.

- Medborgerskap og retten til selv å bestemme i sitt eget liv, er et tema som går igjen i Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og FN-konvensjoner, sier Lid

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

 • Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)
 • Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Søknad

Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)

Søknadsfrist

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Søknadsfrist

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser