Studier HelseSamfunn Master

Master i medborgerskap og samhandling

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

 • Stavanger (Heltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 14. august 2023
  • Programkode MAMEH40302
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11794

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i medborgerskap og samhandling Heltid Stavanger (MAMEH40302)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 14. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag.
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Søknadsfrist er 14. august.

  Dokumentasjonskrav

  Når du søker skal du laste opp:

  • Vitnemål fra bachelor/3-årig høgskoleutdanning
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfalig utdanning må i tillegg laste opp en signert arbeidsattest som viser hvor du har jobbet, fra dato til dato, og stillingsprosent.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Samlingsuker høsten 2023

  Emne 1 - perspektiver på medborgerskap og samhandling (fysiske samlinger):

  uke 35: 28. aug.- 31. aug. (man-tor)
  uke 41: 10.-12. okt. (tirs-tors)
  uke 46: 13.-16. nov. (man-tor)

  Emne 4 - vitenskapsteori og metode (digitale samlinger):

  uke 36: 4.-6. sept.(man-ons)
  uke 40: 2.-4. okt. (man-ons)
  uke 44: 30.-31. okt. (man-tirs)
  uke 47: 23.-24. nov. (to-fre)

  Studierute Master i medborgerskap og samhandling 2023/2024

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 14. august 2023
  • Programkode MAMED40301
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9094

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i medborgerskap og samhandling Deltid Stavanger (MAMED40301)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 14. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag.
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Søknadsfrist er 14. august.

  Dokumentasjonskrav

  Når du søker skal du laste opp:

  • Vitnemål fra bachelor/3-årig høgskoleutdanning
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfalig utdanning må i tillegg laste opp en signert arbeidsattest som viser hvor du har jobbet, fra dato til dato, og stillingsprosent.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Samlingsuker høst 2023

  Emne 1 - perspektiver på medborgerskap og samhandling (fysiske samlinger):

  uke 35: 28. aug.- 31. aug. (man-tor)
  uke 41: 10.-12. okt. (tirs-tors)
  uke 46: 13.-16. nov. (man-tor)

  Studierute Master i medborgerskap og samhandling 2023/2024

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Hverdagen flyr forbi – stopper du noen ganger opp og tenker på hva du egentlig gjør? Dette studiet gir noen nye briller på egen praksis som er veldig spennende – og utfordrende på samme tid.

-Student, Master i medborgerskap og samhandling

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot fagpersoner innen helsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester eller pedagogisk arbeid til personer innenfor kommunal, statlig eller privat virksomhet.

  Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferdstjenester.

 • Studiets formål

  Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

  Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

 • Emner

  Obligatoriske emner

  • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
  • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Mastergradsoppgaven

  Valgbare emner

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.