Studenter går i en allé i høstsolen

Medborgerskap og samhandling

Master | Heltid | 2 år

Ønsker du kompetanse som fremmer sosial inkludering og samhold, samt opprettholder bærekraftige velferdstjenester for alle? Denne masteren retter seg mot fagpersoner, administrativt personell og ledere som arbeider med helse og velferd innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting, samt pedagogisk virksomhet.

Tilbys også som deltid

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11794
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag.
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Poenggrense

  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass i 2023.

  Dokumentasjonskrav

  Når du søker skal du laste opp:

  • Vitnemål fra bachelor/3-årig høgskoleutdanning
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfalig utdanning må i tillegg laste opp en signert arbeidsattest som viser hvor du har jobbet, fra dato til dato, og stillingsprosent.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Hvem er målgruppen for studiet?

  Studiet retter seg mot fagpersoner innen helsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester eller pedagogisk arbeid til personer innenfor kommunal, statlig eller privat virksomhet.

  Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferdstjenester.

 • Studiets formål

  Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

  Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

 • Når er tidspunkt og sted for oppstart?

  Mandag 19. august -24, kl 10.00, Campus Stavanger, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger

 • Hvor mye av studiet er obligatorisk, og hvor mye er fysisk og digitalt?

  Hovedemne 1 (høst), 2 og 3 (vår) er fysiske, hovedemne 4 (høst) og 5 (høst og vår) er digitalt.

  Samlingsuker høsten 2024

  Emne 1 - Perspektiver på medborgerskap og samhandling (fysiske samlinger):

  uke 34: 19. aug.- 22. aug. (man-tor)
  uke 39: 24.-26. sept. (tirs-tors)
  uke 46: 11.-14. nov. (man-tor)

  Emne 4 – Vitenskapsteori, forskningsmetoder og -etikk (digitale samlinger):

  uke 36: 2.-4. sept.(man-ons)
  uke 40: 30. sept.-2. okt. (man-ons)
  uke 44: 28.-29. okt. (man-tirs)
  uke 47: 21.-22. nov. (to-fre)

  Studierute Master i medborgerskap og samhandling 2024/2025 Master

Emneliste

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.