Studier Ledelse VidereutdanningMaster

Videreutdanning i pastoral lederutvikling

Er du prest eller prost i Den norske kirke? I videreutdanningen pastoral lederutvikling lærer du mer om prestens ansvar som strategisk og åndelig leder i og av menigheten.


 • Studiested


  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  15. februar 2022

  Søknadsfrist

  15. november 2021

  Støttes av Lånekassen

  Nei

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • (Deltid)
   • Studiested
   • Studiestart 15. februar 2022
   • Søknadstart 9. september 2021
   • Søknadsfrist 15. november 2021
   • Programkode VUPLU
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1,5
   • Støttes av lånekassen Nei
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 11700
   • Totalt per semester NOK 12620

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i pastoral lederutvikling Deltid (VUPLU)

   Studiestart 15. februar 2022
   Søknadsfrist 15. november 2021

   Opptakskrav

   Kurset er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse. Studiet er åpent for ordinerte prester med minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste som prest. PLU kan søkes innpasset i master i praktisk teologi og i master i verdibasert ledelse.

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet går over 3 semestre. Hvert semester følger du et ett emne med 10 studiepoeng.

   Hvert semester er det to samlinger. En tredagers samling hvor vi møtes fysisk, og en todagers samling på zoom.

   Datoene er foreløpige og kan bli endret!

   Våren 2022

   15.-17.2 Østlandsområdet

   21.-22.4. Møtes på Zoom

   4.-9.5. Hjemmeeksamen

   Høsten 2022

   18.- 19.9 Møtes på Zoom

   7.- 9.11 Østlandsområdet

   14.-19.11 Hjemmeeksamen

   Våren 2023

   13.-14.2 Møtes på Zoom

   17.-19. 4 Stavangerområdet

   8.-12.5 Hjemmeeksamen

   Det anbefales å søke om studiepermisjon 15 dager hvert av de tre semestrene, totalt 45 dager, eller 9 uker, for hele PLU.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

  Pastoral lederutvikling (PLU) tar utgangspunkt i prestens ansvar som strategisk og åndelig leder i og av menigheten. PLU gir perspektiver på pastorale lederroller og hvordan disse utfoldes i praksis ved å ta opp relevante perspektiver i pastoralteologi og ekklesiologi, samt organisasjons- og ledelsesfaglige perspektiver med vekt på verdier, endring og ledelse i praksis. Studiet tematiserer endringsprosessene i folkekirken. Ledelse er det gjennomgående temaet i hele videreutdanningen, og skal gi prester og proster økt innsikt i egen lederrolle.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Målgruppen er prester og proster i Den norske kirke. Videreutdanningen er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse.

   Studiet er åpent for ordinerte prester med minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste som prest. PLU kan søkes innpasset i master i praktisk teologi og i master i verdibasert ledelse.

  • Studiets formål

   Ledelse er det gjennomgående temaet i hele videreutdanningen. Formålet er å utruste prester og proster med økt innsikt i egen lederrolle.

   PLU har som mål å styrke og utvikle prestene som utøvere av strategisk og åndelig ledelse. Utdanningen skal bidra til personlig og faglig vekst samt gi økt innsikt og trygghet i den pastorale lederrollen. Studiet retter seg mot menighetsprester som ønsker å utvikle ledelseskompetanse, inkludert proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar. Kunnskapsutviklingen i studiet skjer gjennom innsikt fra nyere forskning, deltakernes praksiserfaringer, samt felles og individuell refleksjon. Det teoretiske tilfanget sammenholder et verdibasert og praksisorientert perspektiv på ledelse med teori som er særlig relevant for kirke og menighet.

   Studiet tar for seg ledelse som forvaltning av verdier og ordninger. Ledelse er også en personlig preget praksis. Studiet vektlegger prestens rolle og identitet, men også kontekster som rammer inn pastoral ledelse, særlig samhandling. Det vil bli brukt ekstra fokus på sammenhenger mellom ledelsespraksis, egen tro og identitet. Et annet viktig tema er å utøve ledelse i endringsprosesser i kirke og samfunn. Refleksjonen over ekklesiologi og presterolle knyttes til refleksjon over egen lederatferd i møte med andre.

  • Hva lærer du?

   PLU er en velrenommert videreutdanning i kirkefeltet som har eksistert i flere år, men har ikke tidligere blitt tilbudt av VID. I denne vudereutdanningen lærer du perspektiver på pastorale lederroller, og hvordan disse utfoldes i praksis ved å gå igjennom relevante perspektiver i pastoralteologi og ekklesiologi. I tillegg går vi igjennom relevante perspektiver i organisasjons- og ledelsesfag med vekt på verdier, endring og ledelse i praksis.

  • Arbeidsmåter

   Studentene arbeider med ulike fokusområder for pastoral ledelse. Dette kan være samarbeid om gudstjeneste, forkynnelse, menighetsrådsarbeidet, samarbeidet i staben og med frivillige. Studentene lærer å bruke konkrete verktøy og metodikker for samhandling og kommunikasjon med frivillige og ansatte. PLUs vitenskapsområde er organisasjon- og ledelsesfag, samt de teologiske disiplinene ekklesiologi og pastorallære.

  • Emner

   Pastoralteologi, ekklesiologi og ledelse - 10 studiepoeng

   Presten som verdibevisst og relasjonell leder - 10 studiepoeng

   Presten som leder av strategi og utvikling - 10 studiepoeng

  • Finansiering

   Søkere som ønsker å delta på PLU i rammen av Den norske kirkes EVU-ordning kan søke biskop/arbeidsgiver om økonomisk støtte og permisjon. Ved godkjent søknad fra arbeidsgiver, søkes opptak til PLU på VIDs hjemmesider.

   Studieavgift og semesteravgift per semester dekker en samling med opphold og overnatting på hotell, men det dekker ikke utgifter til reise.

  Ressurser

  Du skal være trygg på sidene våre

  VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

  Du skal være trygg på sidene våre

  VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

  Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.