Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid

Videreutdanning | Deltid | 0,5 år

Praksisveilederutdanningen er et studietilbud som kvalifiserer for veiledning av studenter i praksisstudier, og skal bidra til å utvikle veilederkompetanse i egen yrkesrolle.

Om studiet

 • Søknadstart 16. september 2024
  Søknadsfrist 10. januar 2025
  Oppstart 3. februar 2025
  Studiepoeng 15
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 0,5 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 1049
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  3-årig bachelorgrad i sosialt arbeid.

  Annen relevant utdanning sammen med relevant praksis vil kunne bli vurdert.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Forutsetter veiledning

  Søker eller søkers arbeidssted må ha praksisstudent fra VID vitenskapelige høgskole og søker må være involvert i studentveiledning for å være kvalifisert til opptak.

  Realkompetanse

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Spørsmål og svar

 • Opptakskrav

  Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet. Studiet er på masternivå og emnet kan bygges inn i master i sosialt arbeid som et fordypningsemne.

 • Hva innebærer studiet?

  Bachelorstudenter i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. Vi har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling hos studenten. Høgskolen tilbyr derfor en utdanning på 15 studiepoeng for studentveiledere.

  Emnet er i hovedsak et samlingsbasert undervisningsopplegg med tre samlinger og studentaktive læringsmetoder. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

 • Veiledningsteori og veiledningsmetodikk

  Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

 • Når er det samlingsuker?

  Samlinger våren 2024

  Samling 1, uke 6: 5. og 6. februar

  Samling 2, uke 11: 13., 14. og 15. mars

  Samling 3, uke 20: 13. og 14. mai

  Det forventes at studentene jobber med faget mellom samlingene.

  Samlinger våren 2025

  Samling 1
  Uke 6: 3. og 4. februar 2025

  Samling 2
  Uke 11: 10., 11. og 12. mars 2025

  Samling 3
  Uke 18: 28. og 29. mai 2025

  Det forventes at studentene jobber med faget mellom samlingene.

Spørsmål og svar

 • Opptakskrav

  Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet. Studiet er på masternivå og emnet kan bygges inn i master i sosialt arbeid som et fordypningsemne.

 • Hva innebærer studiet?

  Bachelorstudenter i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. Vi har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling hos studenten. Høgskolen tilbyr derfor en utdanning på 15 studiepoeng for studentveiledere.

  Emnet er i hovedsak et samlingsbasert undervisningsopplegg med tre samlinger og studentaktive læringsmetoder. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

 • Veiledningsteori og veiledningsmetodikk

  Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

 • Når er det samlingsuker?

  Samlinger våren 2024

  Samling 1, uke 6: 5. og 6. februar

  Samling 2, uke 11: 13., 14. og 15. mars

  Samling 3, uke 20: 13. og 14. mai

  Det forventes at studentene jobber med faget mellom samlingene.

  Samlinger våren 2025

  Samling 1
  Uke 6: 3. og 4. februar 2025

  Samling 2
  Uke 11: 10., 11. og 12. mars 2025

  Samling 3
  Uke 18: 28. og 29. mai 2025

  Det forventes at studentene jobber med faget mellom samlingene.

Lena Müller

Programansvarlig

Lena Müller

høgskolelektor

Fakultet for sosialvitenskap

lena.muller@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver

Ellen Luckman

rådgiver

Fakultet for sosialvitenskap

ellen.luckman@vid.no

Ella Johanne Flatland

Opptak

Ella Johanne Flatland

seniorrådgiver

Studieseksjonen

ella.flatland@vid.no