Studier

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Helse
Deltid
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Emner

  • Perspektiver på psykisk helsearbeid
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling
  • Systemisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis
  • Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiestart

10. september 2018

Ressurser