Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studieåret 2024/25 er det ikke lenger opptak på dette studiet. Studiet har blitt endret jamfør Rethos og erstattes av Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

En som jobber med en pasient innenfor psykisk helse.
 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 4. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VUPS_OSL
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 60 i Oslo, 0 i Stavanger for studieåret 2023/2024
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 13400
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 14449

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i psykisk helsearbeid Deltid Oslo (VUPS_OSL)

  Studiestart 4. september 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
  • Du må ha minst ett års praksis etter endt utdanning, som er direkte pasient- eller klientarbeid (100 % stilling, deltidsstillinger regnes om til heltid).
  • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende når du søker:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidet med mennesker med psykiske helseproblemer.
  • Vedlegg for praksis, som beskriver arbeidsoppgaver i nærmere detalj. Last ned vedlegg for psykisk helsearbeid

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Undervisningen skjer i samlingsuker gjennom året. Samlingsukene er angitt på nettsiden. I tillegg til undervisningen er det krav om at studentene har egenarbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

  Det stilles krav om at studentene skal ha minimum 56 timer à 45 minutter faglig gruppeveiledning gjennom hele utdan­ningsperioden. Høgskolen rekrutterer veiledere og organiserer veiledningen. For at studenten skal kunne få tildelt karakterutskrift som bekreftelse på avsluttet og bestått utdanning, må veileder utstede en bekreftelse på at veiledningsforholdet er gjennomført og avsluttet i henhold til kravene.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart
  • Søknadstart
  • Søknadsfrist
  • Programkode VUPS_STAV
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 60 i Oslo, 0 i Stavanger for studieåret 2023/2024
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK
  • Kopiavgift/studentråd NOK
  • Studieavgift NOK
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 39

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i psykisk helsearbeid Deltid Stavanger (VUPS_STAV)

  Studiestart
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
  • Du må ha minst ett års praksis etter endt utdanning, som er direkte pasient- eller klientarbeid (100 % stilling, deltidsstillinger regnes om til heltid).
  • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende når du søker:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidet med mennesker med psykiske helseproblemer.
  • Vedlegg for praksis, som beskriver arbeidsoppgaver i nærmere detalj. Last ned vedlegg for psykisk helsearbeid

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Undervisningen skjer i samlingsuker gjennom året. Samlingsukene er angitt på nettsiden. I tillegg til undervisningen er det krav om at studentene har egenarbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

  Det stilles krav om at studentene skal ha minimum 56 timer à 45 minutter faglig gruppeveiledning gjennom hele utdan­ningsperioden. Høgskolen rekrutterer veiledere og organiserer veiledningen. For at studenten skal kunne få tildelt karakterutskrift som bekreftelse på avsluttet og bestått utdanning, må veileder utstede en bekreftelse på at veiledningsforholdet er gjennomført og avsluttet i henhold til kravene.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studietilbud som ønsker å møte det økende behovet for kompetente medarbeidere innen psykisk helse.

Spørsmål og svar

 • Hvem passer studiet for?

  Videreutdanning i psykisk helsearbeid passer fagpersoner som

  arbeider med mennesker med ulike former for psyfkiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

 • Hvorfor studere psykisk helsearbeid?

  Med en videreutdanning innen psykisk helsearbeid har du flere fordeler

  • Behovet for satsing på psykisk helse er stort.
  • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer og utfordringer i et livsløpsperspektiv.
  • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet.
  • Øke samarbeidsmulighetene.
  • Bedre samordningen av tjenestetilbudene.
  • Vi fokuserer på tverrfaglig psykososial fordypning i studiet.
  • Åtte uker brukerrettet prosjektpraksis.
  • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
  • Godt studiemiljø.
 • Finansiering

  Tilskudd for kompetanseheving

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Fylkesmannen om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer. Les mer om ordningen.

 • Arbeidsmuligheter

  Jobbmulighetene innen psykisk helsearbeid er gode

  Du finner profesjonelle med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

 • Påbygg til mastergrad

  Mulighet for videre utdanningsløp

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2024/2025?

  Kull 2023H

  Høst 2024: uke 37 og 49. Praksisuker i ukene 39-46.

  Vår 2025: uke 4, 10 og 22

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.