Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Studieåret 2023/2024 er det kun opptak ved campus Oslo. Det blir ett års pause for opptak ved campus Stavanger i påvente av revidert studieplan, jamfør Rethos forskrift.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  4. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart


  Søknadsfrist


  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 4. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUPS_OSL
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 60 i Oslo, 0 i Stavanger for studieåret 2023/2024
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 12800
   • Totalt per semester NOK 13720

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i psykisk helsearbeid Deltid Oslo (VUPS_OSL)

   Studiestart 4. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
   • Du må ha minst ett års praksis etter endt utdanning, som er direkte pasient- eller klientarbeid (100 % stilling, deltidsstillinger regnes om til heltid).
   • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp følgende når du søker:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidet med mennesker med psykiske helseproblemer.
   • Vedlegg for praksis, som beskriver arbeidsoppgaver i nærmere detalj. Last ned vedlegg for psykisk helsearbeid

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Undervisningen skjer i samlingsuker gjennom hele året, vanligvis to samlinger á fem dager per semester. I tillegg kommer en samling på fire dager rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. I tillegg til undervisningen er det krav om at studenter har egenarbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

   Det stilles krav om at studentene skal ha minimum 56 timer à 45 minutter faglig gruppeveiledning gjennom hele utdan­ningsperioden. Høgskolen rekrutterer veiledere og organiserer veiledningen. For at studenten skal kunne få tildelt karakterutskrift som bekreftelse på avsluttet og bestått utdanning, må veileder utstede en bekreftelse på at veiledningsforholdet er gjennomført og avsluttet i henhold til kravene.

   Samlingsuker i Oslo og Stavanger 2021/2022 og 2022/2023

   For VUPS/MAPS kull 2022

   • Høst 2022: Uke 36, 43 og 47.
   • Vår 2023: Uke 6 og 12.

   For VUPS/MAPS kull 2021

   • Vår 2022: Uke 6 og 12.
   • Høst 2022: Uke 35 og 49. Praksisuker 39 - 46.
   • Vår 2023: Uke 4, 10 og 22

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, rådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart
   • Søknadstart
   • Søknadsfrist
   • Programkode VUPS_STAV
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 60 i Oslo, 0 i Stavanger for studieåret 2023/2024
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK
   • Kopiavgift/studentråd NOK
   • Studieavgift NOK
   • Totalt per semester NOK 0

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i psykisk helsearbeid Deltid Stavanger (VUPS_STAV)

   Studiestart
   Søknadsfrist

   Opptakskrav

   • Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
   • Du må ha minst ett års praksis etter endt utdanning, som er direkte pasient- eller klientarbeid (100 % stilling, deltidsstillinger regnes om til heltid).
   • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp følgende når du søker:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidet med mennesker med psykiske helseproblemer.
   • Vedlegg for praksis, som beskriver arbeidsoppgaver i nærmere detalj. Last ned vedlegg for psykisk helsearbeid

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Undervisningen skjer i samlingsuker gjennom hele året, vanligvis to samlinger á fem dager per semester. I tillegg kommer en samling på fire dager rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. I tillegg til undervisningen er det krav om at studenter har egenarbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

   Det stilles krav om at studentene skal ha minimum 56 timer à 45 minutter faglig gruppeveiledning gjennom hele utdan­ningsperioden. Høgskolen rekrutterer veiledere og organiserer veiledningen. For at studenten skal kunne få tildelt karakterutskrift som bekreftelse på avsluttet og bestått utdanning, må veileder utstede en bekreftelse på at veiledningsforholdet er gjennomført og avsluttet i henhold til kravene.

   Samlingsuker i Oslo og Stavanger 2021/2022 og 2022/2023

   For VUPS/MAPS kull 2022

   • Høst 2022: Uke 36, 43 og 47.
   • Vår 2023: Uke 6 og 12.

   For VUPS/MAPS kull 2021

   • Vår 2022: Uke 6 og 12.
   • Høst 2022: Uke 35 og 49. Praksisuker 39 - 46.
   • Vår 2023: Uke 4, 10 og 22

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, rådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

  Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studietilbud som ønsker å møte det økende behovet for kompetente medarbeidere innen psykisk helse.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

  • Poenggrenser 2021

   Oslo: 32,52 poeng (hovedopptak)

   Sandnes: 30,7 poeng (hovedopptak)

  • Hvorfor studere psykisk helsearbeid?
   • Behovet for satsing på psykisk helse er stort
   • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer og utfordringer i et livsløpsperspektiv.
   • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet
   • Øke samarbeidsmulighetene
   • Bedre samordningen av tjenestetilbudene
   • Vi fokuserer på tverrfaglig psykososial fordypning i studiet
   • Åtte uker brukerrettet prosjektpraksis
   • Lang og bred erfaring i å drive studiet
   • Godt studiemiljø
  • Finansiering

   Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Fylkesmannen om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer. Les mer om ordningen.

  • Arbeidsmuligheter

   Mulighetene i arbeidsmarkedet er gode. Du finner profesjonelle med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

  • Påbygg til mastergrad

   Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå