En dame noterer på et ark mens hun snakker med en trist mann.

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning

En dame noterer på et ark mens hun snakker med en trist mann.

Studieåret 2024/25 er det ikke lenger opptak på dette studiet. Studiet har blitt endret jamfør Rethos og erstattes av Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Spørsmål og svar

 • Hvem passer studiet for?

  Videreutdanning i psykisk helsearbeid passer fagpersoner som

  arbeider med mennesker med ulike former for psyfkiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

 • Hvorfor studere psykisk helsearbeid?

  Med en videreutdanning innen psykisk helsearbeid har du flere fordeler

  • Behovet for satsing på psykisk helse er stort.
  • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer og utfordringer i et livsløpsperspektiv.
  • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet.
  • Øke samarbeidsmulighetene.
  • Bedre samordningen av tjenestetilbudene.
  • Vi fokuserer på tverrfaglig psykososial fordypning i studiet.
  • Åtte uker brukerrettet prosjektpraksis.
  • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
  • Godt studiemiljø.
 • Finansiering

  Tilskudd for kompetanseheving

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer. Les mer om ordningen.

 • Arbeidsmuligheter

  Jobbmulighetene innen psykisk helsearbeid er gode

  Du finner profesjonelle med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

 • Påbygg til mastergrad

  Mulighet for videre utdanningsløp

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2024/2025?

  Kull 2023H

  Høst 2024: uke 37 og 49. Praksisuker i ukene 39-46.

  Vår 2025: uke 4, 10 og 22

Spørsmål og svar

 • Hvem passer studiet for?

  Videreutdanning i psykisk helsearbeid passer fagpersoner som

  arbeider med mennesker med ulike former for psyfkiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

 • Hvorfor studere psykisk helsearbeid?

  Med en videreutdanning innen psykisk helsearbeid har du flere fordeler

  • Behovet for satsing på psykisk helse er stort.
  • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer og utfordringer i et livsløpsperspektiv.
  • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet.
  • Øke samarbeidsmulighetene.
  • Bedre samordningen av tjenestetilbudene.
  • Vi fokuserer på tverrfaglig psykososial fordypning i studiet.
  • Åtte uker brukerrettet prosjektpraksis.
  • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
  • Godt studiemiljø.
 • Finansiering

  Tilskudd for kompetanseheving

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer. Les mer om ordningen.

 • Arbeidsmuligheter

  Jobbmulighetene innen psykisk helsearbeid er gode

  Du finner profesjonelle med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

 • Påbygg til mastergrad

  Mulighet for videre utdanningsløp

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2024/2025?

  Kull 2023H

  Høst 2024: uke 37 og 49. Praksisuker i ukene 39-46.

  Vår 2025: uke 4, 10 og 22